Bundle #006

31 May 2018

Ujednolicenie mechanizmu zarządzania dostępem do stron i ajax-ów

100%

13 issues   (13 closed — 0 open)

Time tracking
Estimated time 86.00 hours
Issues by
Zadanie

10/10

Błąd

3/3