Release 2018.02.16

01 Mar 2018

Zadania przewidziane do realizacji na 2018.02.16 (branch release_180216)

100%

9 issues   (9 closed — 0 open)

Time tracking
Estimated time 42.00 hours
Issues by
Zadanie

8/8

Błąd

1/1