Release TBD

Zadania do zaplanowania, w której iteracji mają być wykonane

30%

41 issues   (4 closed37 open)

Time tracking
Estimated time 313.00 hours
Issues by
Zadanie

1/31

Propozycja

0/1

Błąd

3/6

Pakiet

0/2

Story

0/1