Michał Krautforst

  • Email:
  • Registered on: 24 Oct 2012
  • Last connection: 29 May 2015

Projects

Activity

Reported issues: 6

17 Mar 2015

15:21 Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji Zadanie #6741: Lematyzacja na podstawie korpusu
wyniki dla 3 najbardziej prawdopodobnych kategorii wraz z wartością miary
12:41 Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji Zadanie #6741: Lematyzacja na podstawie korpusu
wyniki kategoryzacji na podstawie kpwr top9

12 Mar 2015

15:45 Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji Zadanie #6741: Lematyzacja na podstawie korpusu
korpus kpwr (top9) - wzorce wraz z macierzą częstotliwości dla kategorii

03 Mar 2015

17:21 Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji Zadanie #6741: Lematyzacja na podstawie korpusu
wzorce z maltparsera, poprawność wyników do zweryfikowania

26 Feb 2015

14:58 Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji Zadanie #6741: Lematyzacja na podstawie korpusu
najbliższe formy mianownikowe dla wyznaczonych form mianownikowych

24 Feb 2015

17:05 Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji Zadanie #6741: Lematyzacja na podstawie korpusu
wyniki z rowna liczba nazw na wyjsciu

23 Feb 2015

14:25 Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji Zadanie #6741: Lematyzacja na podstawie korpusu
wyniki dla wariantu 0 i 1 (zwiniete anotacje), pliki posortowane alfabetycznie

10 Feb 2015

17:29 Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji Zadanie #6604: Narzędzie tworzące słownik nazw własnych na podstawie zadanych tekstów
wyniki dla modleu top9 bez cech słownikowych

03 Feb 2015

16:48 Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji Zadanie #6604: Narzędzie tworzące słownik nazw własnych na podstawie zadanych tekstów
wykaz znalezionych nazw wraz z kategoriami i zdaniami

02 Feb 2015

09:53 Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji Zadanie #6604: Narzędzie tworzące słownik nazw własnych na podstawie zadanych tekstów
nowe wyniki
-poprawione zliczanie ilości książek z pominięciem kategorii
-nazwy kategorii i wynik oddzielone tabulacją

Also available in: Atom