Reports

Tracker

Nowy W toku Gotowy Przypisany Weryfikowany Rozwiązany Zamknięty Odpowiedź Odrzucony Testy open closed Total
Zadanie - - - - - - 4 - 2 - - 6 6
Wsparcie 1 - - - - - - - - - 1 - 1
Błąd 1 - - - - - - - - - 1 - 1
Pakiet - - - - - - - - - - - - -
Przypięte - - - - - - - - - - - - -

Back