Reports

Priority

Nowy W toku Gotowy Przypisany Weryfikowany Rozwiązany Zamknięty Odpowiedź Odrzucony Testy open closed Total
Niski - - - - - - - - 1 - - 1 1
Normalny 2 - - - - - 3 - 1 - 2 4 6
Wysoki - - - - - - 1 - - - - 1 1
Pilny - - - - - - - - - - - - -

Back