Activity

From 24 Apr 2014 to 23 May 2014

23 May 2014

15:39 Zadanie #5454 (Gotowy): preserve_ambiguity == true?
Zmienione w całym @tagger.cpp@. Będe o tym pamiętał przy poprawkach w toolu. Radosław Warzocha
13:49 Zadanie #5454 (Zamknięty): preserve_ambiguity == true?
Zaniepokoiła mnie domyślna wartość @preserve_ambiguity == true@ w @tagger.cpp@:... Adam Radziszewski
15:38 Zadanie #5455 (Odpowiedź): Zmiany w interfejsie tagera
Przepisałem wszystko zgodnie z uwagami. Nie byłem w stanie wymyślić innej nazwy, więc pozostało @tag_input_inner@. Radosław Warzocha
13:54 Zadanie #5455: Zmiany w interfejsie tagera
Jeszcze jedno. Teraz jest:... Adam Radziszewski
13:50 Zadanie #5455 (Zamknięty): Zmiany w interfejsie tagera
W obecnej wersji tagera C++-owego jest mało funkcjonalny i mało czytelny interfejs. Proponuję następujące zmiany:
* ...
Adam Radziszewski
13:26 Zadanie #5274 (Zamknięty): Code review: CMake i klasa Tagger
Adam Radziszewski
13:25 Zadanie #5275 (Zamknięty): Code review: moduł corpusio
Adam Radziszewski
 

Also available in: Atom