Activity

From 06 Jun 2013 to 05 Jul 2013

05 Jul 2013

13:58 Zadanie #4832 (Zamknięty): Przetestować WCRFT na danych z NKJP 1.1
U mnie na spocku znajdziesz skrypty do uczenia i testowania tagera: ../eliasz/train_wcrft_s2 i ../eliasz/tag_wcrft_s2... Adam Radziszewski
12:27 Zadanie #4411 (Zamknięty): Przetestować konfigurację z mniejszą liczbą cech
Nowa konfiguracja uznana za standardową Adam Radziszewski
12:27 Zadanie #4348 (Zamknięty): Dodać skrypt instalacyjny
Adam Radziszewski

04 Jul 2013

14:58 Zadanie #4829: Przygotować dane do testowania tagera na NKJP 1.1
W katalogu NKJP-11 zrób jeszcze plik tekstowy i zapisz tam wersję Morfeusza, która jest zainstalowana. Możesz skopiow... Adam Radziszewski
12:54 Zadanie #4829 (Zamknięty): Przygotować dane do testowania tagera na NKJP 1.1
Dane już podzielone na foldy znajdziesz w sftp://share@nlp.pwr.wroc.pl/share/korpusy/nkjp/for_chunker/folds/nkjp-11-s... Adam Radziszewski
14:46 Zadanie #4830 (Zamknięty): Ponowna analiza morfologiczna danych z NKJP 1.1
Do testów potrzebne są pliki testowe w postaci plain text. Pliki te powinny znaleźć się w @folds/test##.txt@ (dla każ... Adam Radziszewski
12:00 Błąd #4434 (Zamknięty): API tagera czasem wywala się na ładowaniu Morfeusza
Adam Radziszewski
 

Also available in: Atom