Activity

From 02 Sep 2012 to 01 Oct 2012

01 Oct 2012

10:05 Zadanie #4348: Dodać skrypt instalacyjny
W tej chwili wrzucenie do katalogu z modelem podkatalogu model przed instalacją powoduje błąd instalacji. Można to na... Adam Radziszewski

18 Sep 2012

16:44 Zadanie #4348 (Zamknięty): Dodać skrypt instalacyjny
Tager wciąż działa z bieżącego katalogu bez możliwości instalacji systemowej. IOBBER zawiera już taki mechanizm, a je... Adam Radziszewski
 

Also available in: Atom