Roadmap

1.0

Używalna biblioteka do podziału na tokeny i zdania (SRX), konieczna do rozpoczęcia prac nad tagerem

100%

3 issues   (3 closed — 0 open)

1.1

Zadania odłożone do następnej wersji -- planowane do wykonania równolegle z tagerem

20%

5 issues   (1 closed4 open)

1.x

Zadania planowane na tzw. "później"

67%

3 issues   (2 closed1 open)