Lista usług

Narzędzia podstawowe dla języka polskiego:

W podpunktach podano podstawowy potok przetwarzania w notacji LPMN

 • Morpho
  • any2txt|maca({"morfeusz2":true})
 • Tager
  • WCRFT2: any2txt|wcrft2({"guesser":false, "morfeusz2":true})
  • Morphodita: any2txt|morphoDita({"guesser":false, "allforms":false, "model":"XXI"})
 • Iobber
  • any2txt|wcrft2|iobber
 • Liner2
  • any2txt|wcrft2|liner2({"model":"names"})
 • Serel
  • any2txt|wcrft2|liner2({"model":"5nam"})|serel
 • Spatial
  • any2txt|wcrft2({"morfeusz2":false})|liner2({"model":"names","output":"tei:gz"})|spatial
 • Spejd
  • any2txt|wcrft2({"morfeusz2":false})|iobber|liner2({"model":"n82","output":"tei:gz"})|spejd
 • Parser
  • any2txt|wcrft2|dependpar|out("conll_")|conll2svg|out("svg_")
 • WSD
  • any2txt|wcrft2({"morfeusz2":false})|wsd({"use_mwe":false})
 • Ner DE
  • any2txt|spacy({"annotate_entities":true,"lang":"de"})
 • Ner EN
  • any2txt|spacy({"annotate_entities":true})
 • Ner EN NLTK
  • any2txt|nltk({"annotate_entities":true})
 • Parser DE
  • any2txt|spacy({"method":"parser","lang":"de"})|out("conll_")|conll2svg|out("svg_")
 • Parser EN
  • any2txt|spacy({"method":"parser"})|out("conll_")|conll2svg|out("svg_")
 • Tager DE
  • any2txt|spacy({"lang":"de"})
 • Tager EN
  • any2txt|spacy
 • Tager EN NLTK
  • any2txt|spacy
 • Tager ML
  • any2txt|tagger({"lang":"polish"})
 • Inkluz
  • any2txt|inkluz
 • Respa
  • any2txt|wcrft2|respa
 • Sentyment
  • any2txt|wcrft2({"morfeusz2":true})|wsd|sentiment|out("senti")|sentimerge({"split_paragraphs":"False"})
 • Summarize
  • any2txt|wcrft2({"morfeusz2":false})|liner2({"model":"names"})|summarize
 • TF-IDF
  • any2txt|wcrft2|tfidf
 • WebSty
  • any2txt|wcrft2|fextor2({"features":"base interp_signs bigrams","base_modification":"startlist","orth_modification":"startlist","lang":"pl","filters":{"base":[{"type":"lemma_stoplist","args":{"stoplist":"@resources/fextor/nkjp360-meaningless-no-prep-freq-above-3500.txt"}}]}})|dir|out("output_fextor")|featfilt({"similarity":"cosine","weighting":"all:tf","filter":"min_tf-1 min_df-1"})|cluto({"no_clusters":2,"analysis_type":"plottree"})
 • WebStyML
  • any2txt|div(20000)|tagger({"lang":"polish"})|fextor2({"features":"base interp_signs bigrams","base_modification":"startlist","orth_modification":"startlist","lang":"ud","filters":{"base":[{"type":"lemma_stoplist","args":{"stoplist":"@resources/fextor/ml/polish_base_startlist.txt"}}]}})|dir|out("output_fextor")|featfilt({"similarity":"cosine","weighting":"all:tf","filter":"min_tf-1 min_df-1"})|cluto({"no_clusters":2,"analysis_type":"plottree"})
 • Topic
  • any2txt|div(20000)|wcrft2|fextor2({"features":"base","lang":"pl","filters":{"base":[{"type":"pos_stoplist","args":{"stoplist":["subst"]},"excluding":false}]}})|dir|feature2({"filter":{"base":{"min_df":2,"max_df":1,"keep_n":1000}}})|topic3({"no_topics":20,"no_passes":2,"method":"lda_mallet", "topic_scaling": "mmds"})
 • Lem
  • any2txt|wcrft2({"morfeusz2":false})|converter({"type":"ccl2base"})|dir|shimext({"ext":".txt"})|makezip
 • MeWeX
  • any2txt|wcrft2({"morfeusz2":true})|mewex({"mewex_options":{"ranker_func":"vector_association_measure","num_kbest":"500","wccl_rels":["agr_noun_adj","all_burk_noun","all_ger_qub","sth_adjgen","gndnoun_adj","all_noun_noun","all_noun_self","ppron3gen_noun","all_num_noun","adj_noun_adj","noun_prep_noun"]}})

Techniczne:

 • dir - grupowanie danych do jednego katalogu
 • makezip - pakowanie (zip) danych

Konwersje:

 • any2txt
 • converter

Grupowanie:

 • cluto
 • ward

Wydobywanie informacji

Język angielski, niemiecki

 • spacy

Kontakt
Pytania i uwagi proszę kierować na maila: webserwisy ( at ) clarin-pl.eu