Python

Przetwarzanie plików przez narzędzie wcrft2 z zadanego katalogu.
Zmiana narzędzia polega na zmienia wartości zmiennej lpmn, zgodnie z potokiem dla danego narzędzia (np. lpmn="any2txt|wcrft2|wsd")
Prosimy o podanie adresu e-mail w zmiennej user.

user="mojadresemail" 
lpmn="any2txt|wcrft2" 
import json
import urllib2
import glob
import os
import time
url="http://ws.clarin-pl.eu/nlprest2/base" 

def upload(file):
    with open (file, "rb") as myfile:
      doc=myfile.read()
    return urllib2.urlopen(urllib2.Request(url+'/upload/',doc,{'Content-Type': 'binary/octet-stream'})).read();

def process(data):
    doc=json.dumps(data)
    taskid = urllib2.urlopen(urllib2.Request(url+'/startTask/',doc,{'Content-Type': 'application/json'})).read();
    time.sleep(0.2);
    resp = urllib2.urlopen(urllib2.Request(url+'/getStatus/'+taskid));
    data=json.load(resp)
    while data["status"] == "QUEUE" or data["status"] == "PROCESSING" :
      time.sleep(0.5);
      resp = urllib2.urlopen(urllib2.Request(url+'/getStatus/'+taskid));
      data=json.load(resp)
    if data["status"]=="ERROR":
      print("Error "+data["value"]);
      return None;
    return data["value"]

def main():
  in_path = 'paczka/*'
  out_path= 'out/'
  global_time = time.time()
  for file in glob.glob(in_path):
    start_time = time.time()
    fileid=upload(file)
    print("Processing: "+file);
    data={'lpmn':lpmn,'user':user,'file':fileid}
    data=process(data)
    if data==None:
      continue;
    data=data[0]["fileID"];
    content = urllib2.urlopen(urllib2.Request(url+'/download'+data)).read();
    with open (out_path+os.path.basename(file)+'.ccl', "w") as outfile:
        outfile.write(content)
  print("GLOBAL %s seconds ---" % (time.time() - global_time))

main();