Przykład użycia API synchronicznego

Przetwarzanie pojedynczych tekstów, przekazywanych w wejściowym JSON-ie.


import java.io.BufferedReader;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;

public class demo1 {

  static private final String user = "adrsemailowy@prosze.zmienic";
  static private final String nlprestURL = "http://ws.clarin-pl.eu/nlprest2/base/process";

  public static String lpmnProcess(String lpmn, String text) throws Exception {
    URL url = new URL(nlprestURL);
    HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
    conn.setDoOutput(true);
    conn.setRequestMethod("POST");
    conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/json; charset=utf-8");
    String input = "{\"text\":\"" + text.replaceAll("\"", "\\\\\"") + "\",\"lpmn\":\"" + lpmn.replaceAll("\"", "\\\\\"") + "\",\"user\":\"" + user + "\"}";
    System.out.println("Request: " + input);
    OutputStream os = conn.getOutputStream();
    os.write(input.getBytes("UTF-8"));
    os.flush();
    if (conn.getResponseCode() == 200) {
      InputStream is = conn.getInputStream();
      ByteArrayOutputStream result = new ByteArrayOutputStream();
      byte[] buffer = new byte[1024];
      int length;
      while ((length = is.read(buffer)) != -1) {
        result.write(buffer, 0, length);
      }
      conn.disconnect();
      return result.toString("UTF-8");

    } else 
    {  StringBuilder sb = new StringBuilder();  
      BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getErrorStream(), "UTF-8"));
      for (int c; (c = in.read()) >= 0;) sb.append((char)c);
      throw new Exception("Failed: HTTP error code: " + conn.getResponseCode() + " error: " + sb.toString());
    }
  }

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    String text = "Ala ma kota. Andrzej poszedł do szpitala i długo nie wracał.";
    String lpmn = "any2txt|wcrft2({\"morfeusz2\":false})|fextor({\"features\": \"mm_stat\"})";
    String result = lpmnProcess(lpmn, text);
    System.out.println(result);
  }
}