Przykład wywołanie narzędzia fextor dla krótkich tekstów w Javie

import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import javax.ws.rs.client.Client;
import javax.ws.rs.client.ClientBuilder;
import javax.ws.rs.client.Entity;
import javax.ws.rs.core.MediaType;
import javax.ws.rs.core.Response;
import org.json.JSONObject;

public class demo2 {

  static private final String user = "adrsemailowy@prosze.zmienic";
  static private final String nlprestURL = "http://ws.clarin-pl.eu/nlprest2/base/";

  public static String nlpResultDownload(String id) throws IOException {
    URL url = new URL(nlprestURL + "download" + id);
    HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
    conn.setDoOutput(true);
    conn.setRequestMethod("GET");
    if (conn.getResponseCode() == 200) {
      InputStream is = conn.getInputStream();
      ByteArrayOutputStream result = new ByteArrayOutputStream();
      byte[] buffer = new byte[1024];
      int length;
      while ((length = is.read(buffer)) != -1) {
        result.write(buffer, 0, length);
      }  
      return result.toString("UTF-8");

    } else {
      throw new IOException("Error downloading file");
    }
  }

  private static String getRes(Response res) throws IOException {
    if (res.getStatus() != 200) {
      throw new IOException("Error in nlprest processing");
    }
    return res.readEntity(String.class);
  }

  public static String nlpProcess(String lpmn, String text) throws IOException, InterruptedException {
    JSONObject request = new JSONObject();
    Client client = ClientBuilder.newClient();
    request.put("text", text);
    request.put("lpmn", lpmn);
    request.put("user", user);
    String taskid = client.target(nlprestURL + "startTask").request().
        post(Entity.entity(request.toString(), MediaType.APPLICATION_JSON)).readEntity(String.class);

    String status = "";
    JSONObject jsonres = new JSONObject();
    while (!status.equals("DONE")) {
      String res = getRes(client.target(nlprestURL + "getStatus/" + taskid).request().get());

      jsonres = new JSONObject(res);

      status = jsonres.getString("status");
      if (status.equals("ERROR")) {
        throw new IOException("Error in processing");
      }
      if (status.equals("PROCESSING")) {
        System.out.println(String.format("%.2f", jsonres.getDouble("value") * 100) + "%");
      }
      if (status.equals("DONE")) {
        System.out.println("100%");
      }
      Thread.sleep(500);
    }
    return jsonres.getJSONArray("value").getJSONObject(0).getString("fileID");
  }

  public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
    String text="Ala ma kota. Andrzej poszedł do szpitala i długo nie wracał.";
    String lpmn = "any2txt|wcrft2({\"morfeusz2\":false})|fextor({\"features\": \"mm_stat\"})";
    String id = nlpProcess(lpmn, text);
    String json=nlpResultDownload(id);
    System.out.println(json);
    System.out.println("Done");
  }
}