Uwaga: Nieaktualna wersja dokumentacji
Wersja aktualna dostępna jest pod adresem: https://wiki.clarin-pl.eu/pl/nlpws