Activity

From 07 May 2014 to 05 Jun 2014

05 Jun 2014

11:01 Zadanie #5487 (Zamknięty): Dodać pole określające model Linera
Do żądania z tekstem do przetworzenia należy dodać opcjonalne pole z nazwą modelu Linera. Domyślnie będzie to jakaś w... Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom