Activity

From 07 Apr 2014 to 06 May 2014

15 Apr 2014

15:02 Błąd #5358 (Przypisany): Kodowanie danych wyjściowych
Marcin Ptak
15:01 Błąd #5358 (Odrzucony): Kodowanie danych wyjściowych
W skrypcie ner-ws/scripts/nerws.py (53,54) jest sprawdzanie danych wyjściowych z usługi NER-WS:... Marcin Ptak
 

Also available in: Atom