Activity

From 22 Jan 2013 to 20 Feb 2013

20 Feb 2013

15:50 Błąd #4618 (Nowy): Testy macy błędnie wymagają Morfeusza
Testy macy, uruchamiane poprzez make test, wymagają aby w systemie był Morfeusz.
Nie powinno tak być.
Dominik Piasecki
 

Also available in: Atom