Activity

From 06 Nov 2012 to 05 Dec 2012

05 Dec 2012

11:38 Zadanie #4454 (Nowy): Autogen sent|chunk id w readerze macowym
Opcja może być bardzo przydatna, gdy dalszy etap przetwarzania zakłada, że potrzebne są sent/chunk id.
Najlepiej był...
Adam Radziszewski

03 Dec 2012

12:10 Błąd #4450 (Rozwiązany): Testy wymagają starego morfeusza
Obsługa morfeusza jest pluginem, a testy Macy wymagają, by był zainstalowany stary Morfeusz (SIAT, non-free). Na obec... Adam Radziszewski
 

Also available in: Atom