Activity

From 16 Oct 2011 to 14 Nov 2011

14 Nov 2011

13:19 Błąd #2762 (Nowy): Morfeusz nie ma szans zwrócić klasy adja?
Przetestować ciągi typu polsko-niemiecki. Prawdopodobnie Morfeusz musi widzieć cały kontekst, by wybrać dobrą klasę i... Adam Radziszewski
 

Also available in: Atom