Activity

From 03 Jul 2010 to 01 Aug 2010

26 Jul 2010

13:09 Zadanie #541: Czytanie i zapis plików XML
Przydałyby się małe sample tych XMLi Tomasz Śniatowski

21 Jul 2010

13:38 Zadanie #541 (Zamknięty): Czytanie i zapis plików XML
Narzędzie powinno umożliwiać odczyt i zapis w formacie XML-owym korpusu (XCES). Sprawa jest o tyle ważna, że bez tego... Adam Radziszewski
13:33 Błąd #540 (Zamknięty): Reprezentacja zdań i akapitów (XML-owy tag "chunk")
Będziemy potrzebować reprezentacji zdania. Zdanie składa się z tokenów i to póki co tyle. Gdy dojdziemy do analizy sk... Adam Radziszewski
13:19 Zadanie #539 (Zamknięty): Konfigurowalny analizator
Możliwość opisu wszystkiego w pliku konfiguracyjnym. W tej chwili powinno to działać jako przełącznik tagger-app, by ... Adam Radziszewski
13:01 Błąd #511 (Rozwiązany): Dwa joiny pod rząd nie działają
Już działa :) Adam Radziszewski
 

Also available in: Atom