Activity

From 22 Jun 2010 to 21 Jul 2010

21 Jul 2010

13:38 Zadanie #541 (Zamknięty): Czytanie i zapis plików XML
Narzędzie powinno umożliwiać odczyt i zapis w formacie XML-owym korpusu (XCES). Sprawa jest o tyle ważna, że bez tego... Adam Radziszewski
13:33 Błąd #540 (Zamknięty): Reprezentacja zdań i akapitów (XML-owy tag "chunk")
Będziemy potrzebować reprezentacji zdania. Zdanie składa się z tokenów i to póki co tyle. Gdy dojdziemy do analizy sk... Adam Radziszewski
13:19 Zadanie #539 (Zamknięty): Konfigurowalny analizator
Możliwość opisu wszystkiego w pliku konfiguracyjnym. W tej chwili powinno to działać jako przełącznik tagger-app, by ... Adam Radziszewski
13:01 Błąd #511 (Rozwiązany): Dwa joiny pod rząd nie działają
Już działa :) Adam Radziszewski

02 Jul 2010

15:59 Błąd #511 (Rozwiązany): Dwa joiny pod rząd nie działają
W pliku morfkipi2ikipi.conv są trzy warstwy join, z których trzecia może zadziałać jedynie na wyniku działania drugie... Adam Radziszewski
 

Also available in: Atom