Activity

From 03 Jun 2010 to 02 Jul 2010

02 Jul 2010

15:59 Błąd #511 (Rozwiązany): Dwa joiny pod rząd nie działają
W pliku morfkipi2ikipi.conv są trzy warstwy join, z których trzecia może zadziałać jedynie na wyniku działania drugie... Adam Radziszewski
 

Also available in: Atom