Zasób "plwordnet"

Opis

Usługa udostępniająca Słowosieć

Dokumentacja

Przesyłana struktura danych (JSON):

{ 
 "tool":"plwordnet",
 "task":task, 
 ...
}

Funkcje (task)

all

Dostęp do listy synsetów na podstawie leksemu (parametr lexeme)
Zapytanie (JSON):

{ 
 "tool":"plwordnet",
 "task":"all", 
 "lexeme":"dom" 
}

synset

Dostęp do synset-u na podstawie jego identyfikatora (parametr id)
Zapytanie (JSON):

{ 
 "tool":"plwordnet",
 "task":"synset", 
 "id":"28452" 
}

Możliwe jest przekazanie zapytań o wiele synsetów (lista jest ograniczana do max 1000 pozycji):

{ 
 "tool":"plwordnet",
 "task":"synset", 
  "id":["6416","41972","41973","41974","41975","41976"]
}