Usługa sieciowe udostępniająca we wzorcu REST zasoby leksykalne.

Opis

Usługa zorientowana jest na przetwarzanie pojedynczych leksemów.
Usługi do przetwarzania całych tekstów/korpusów.

Adres

Usługi w modelu REST są zlokalizowane pod adresem: ws.clarin-eu.pl/lexrest
Demo ilustrujące działanie usługi dostępne jest tutaj.

Dokumentacja

Wywołanie:

POST /lex
contentType:'application/json'

Przesyłana struktura danych (JSON):

{ 
 "tool":tool,
 "task":task, 
 "lexeme":lexeme,
 "options": {}
}

tool

Nazwa narzędzia. Wartość "all" wywołuje wszystkie dostępne zadania.
Dostępne zasoby:

task

Nazwa zadania.
Wszystkie narzędzia powinny obsługiwać zadania:
 • "all" - pełne dane dla danego leksemu

Pozostałe zadania są specyficzne dla poszczególnych narzędzi. Opisane w dokumentacji dla danego narzędzia.

lexeme

Wyszukiwany leksem
Można podać tablicę leksemów (nie dla opcji toll="all"), system odpowie obiektami dla każdego leksemu. Rozmiar tablicy ograniczony do 1000.

{"task":"all","lexeme":["dom","pies"],"tool":"morfeusz"}

options

Opcje specyficzne dla zadania i narzędzia. Opisane w dokumentacji dla danego narzędzia.

Przykład JavaScript

var obj={"task":"all","tool":"morfeusz","lexeme":"dom"};
lexCall(obj);

function lexCall(task)
{  what="/lexrest/lex";
  $.ajax({type:"POST",
      contentType:'application/json',
      data: JSON.stringify(task),
    url:what,
    cache: false,
    processData: false,
    dataType: "json",
    success: function(res) { 
      if (res.error.length>0)
    { alert(res.error);
     return;
    }
    console.log(res);
    },  
    async:true
      });
} 

Przykład Java

import javax.ws.rs.client.Client;
import javax.ws.rs.client.ClientBuilder;
import javax.ws.rs.client.Entity;
import javax.ws.rs.core.MediaType;

public class LexHTTPClient {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    String nlprestURL = "http://ws.clarin-pl.eu/lexrest/lex/";
    String task = "{\"task\":\"all\",\"lexeme\":\"jechać\",\"tool\":\"all\"} ";
    Client client = ClientBuilder.newClient();
    String result = client.target(nlprestURL).request().
        post(Entity.entity(task, MediaType.APPLICATION_JSON)).readEntity(String.class);
    System.out.println(result);
  }