Activity

From 20 May 2011 to 18 Jun 2011

14 Jun 2011

09:18 Błąd #1662 (Zamknięty): Unclear Comments in SentenceContext
... Bartosz Broda

09 Jun 2011

11:29 Zadanie #1646 (Nowy): Dodać akcję unify do match rules
Akcja już jest w tag_rules.
Składnia dla match_rules powinna być analogiczna do akcji mark (ale nie będzie tu wari...
Adam Radziszewski

03 Jun 2011

22:52 Błąd #1638 (Nowy): Nazwy funkcji w parserze
Wygląda na to, że WCCL używa konwencji nazewniczej dla funkcji a_b... natomiast w parserze są funkcję w camelCase. Bartosz Broda

29 May 2011

20:24 Zadanie #1594 (Rozwiązany): Opakować parsedexpr::set_TYPE
done in e14015a3... Tomasz Śniatowski
17:04 Zadanie #1496 (Rozwiązany): Zapis i odczyt formatu IOB
Funkcjonuje to jako iob-chan Tomasz Śniatowski

26 May 2011

16:05 Zadanie #1594 (Rozwiązany): Opakować parsedexpr::set_TYPE
Teraz przyjmuje const T&, a wygodniej byłoby, gdyby przyjmował shared_ptr<T>, bo to łatwo otrzymać z parsera.
Adam Radziszewski

24 May 2011

09:09 Zadanie #1441 (Zamknięty): Testy reguł dopasowania
wrzuciłem leksykon luzem do tests, działa Adam Radziszewski

23 May 2011

11:25 Zadanie #1496: Zapis i odczyt formatu IOB
Proponuję format podobny do rft,colon. Konkretniej:
* format kolumnowy, niexmlowy,
* granicą zdań jest pusty wiersz...
Adam Radziszewski
 

Also available in: Atom