Activity

From 11 May 2011 to 09 Jun 2011

09 Jun 2011

11:29 Zadanie #1646 (Nowy): Dodać akcję unify do match rules
Akcja już jest w tag_rules.
Składnia dla match_rules powinna być analogiczna do akcji mark (ale nie będzie tu wari...
Adam Radziszewski

03 Jun 2011

22:52 Błąd #1638 (Nowy): Nazwy funkcji w parserze
Wygląda na to, że WCCL używa konwencji nazewniczej dla funkcji a_b... natomiast w parserze są funkcję w camelCase. Bartosz Broda

29 May 2011

20:24 Zadanie #1594 (Rozwiązany): Opakować parsedexpr::set_TYPE
done in e14015a3... Tomasz Śniatowski
17:04 Zadanie #1496 (Rozwiązany): Zapis i odczyt formatu IOB
Funkcjonuje to jako iob-chan Tomasz Śniatowski

26 May 2011

16:05 Zadanie #1594 (Rozwiązany): Opakować parsedexpr::set_TYPE
Teraz przyjmuje const T&, a wygodniej byłoby, gdyby przyjmował shared_ptr<T>, bo to łatwo otrzymać z parsera.
Adam Radziszewski

24 May 2011

09:09 Zadanie #1441 (Zamknięty): Testy reguł dopasowania
wrzuciłem leksykon luzem do tests, działa Adam Radziszewski

23 May 2011

11:25 Zadanie #1496: Zapis i odczyt formatu IOB
Proponuję format podobny do rft,colon. Konkretniej:
* format kolumnowy, niexmlowy,
* granicą zdań jest pusty wiersz...
Adam Radziszewski

19 May 2011

08:35 Zadanie #1552 (Zamknięty): Przykładowy kod testujący wrappery
Zrobić przykładowy kod, który coś czyta, odpala operatory i zwraca wynik; kod ten będzie przykładem użycia i testem. Adam Radziszewski
08:34 Zadanie #1442 (Zamknięty): Wrappery pytonowe
Na testy i przykładowy kod robię osobne zagadnienie Adam Radziszewski
08:33 Zadanie #1441: Testy reguł dopasowania
Zostały operatory z leksykonem. Jeden test lokalnie u mnie przechodzi, ale nie wrzucam na repo, bo musi mieć swój lek... Adam Radziszewski
08:32 Zadanie #1387 (Zamknięty): Składnia całego pliku CCL w ANTLR-ze
Wszystko gra :) Adam Radziszewski

18 May 2011

18:33 Zadanie #1442 (Przypisany): Wrappery pytonowe
Nie zamykam, bowiem trzeba jeszcze to i owo potestować. Paweł Kędzia

12 May 2011

15:24 Zadanie #1497 (Zamknięty): Składnia całego pliku w testach
nie, nie ma być :)
Adam Radziszewski
13:49 Zadanie #1497 (Przypisany): Składnia całego pliku w testach
testy regułowe są, czy ma to też na pewno być w testach operatorów? Tomasz Śniatowski
14:26 Zadanie #1443: Testy wydajnościowe WCCL
JTester vs wcclrun na 1 foldzie freka (88ktok) i takim operatorze:... Tomasz Śniatowski
 

Also available in: Atom