Activity

From 01 Nov 2010 to 30 Nov 2010

30 Nov 2010

01:18 Zadanie #1120: Dopuszczamy nadmiarowe nawiasy w gramatyce
Celowo nie zamykam oraz nie daję 100% wykonania zadania. Myślę, że przed zamknięciem, powinniśmy przedyskutować czy "... Paweł Kędzia

29 Nov 2010

00:41 Zadanie #1117: Ujednolicić nazwy reguł w gramatyce
W repozytorium znajduje się w miare logicznie posklejana gramatyka (w/g mnie jej układ jest przyjaźniejszy do czytani... Paweł Kędzia
11:20 Zadanie #1117 (Zamknięty): Ujednolicić nazwy reguł w gramatyce
1. Proponuję przyjąć skrótowe nazwy wszystkich typów, np. @strset@, @bool@, @symset@, @position@ (samo @pos@ może się... Adam Radziszewski
14:51 Zadanie #1118 (Zamknięty): Domyślną wartością typu @Position@ powinna być @nowhere@
Tomasz Śniatowski
12:37 Zadanie #1118 (Zamknięty): Domyślną wartością typu @Position@ powinna być @nowhere@
Domyślną wartością typu Position powinna być @nowhere@ a nie 0. Dlaczego?
# w starym JOSKIPI nieustawiona zmienna mi...
Adam Radziszewski
13:37 Zadanie #1120 (Zamknięty): Dopuszczamy nadmiarowe nawiasy w gramatyce
Jeśli parser nie będzie narzekał, dodać reguły dla wszystkich typów, które pozwalają otoczyć wyrażenia nawiasami. Np.... Adam Radziszewski
11:02 Zadanie #1105 (Zamknięty): Gramatyka: reguły do parsowania stałych jako stałe
Adam Radziszewski

27 Nov 2010

16:35 Błąd #1106 (Zamknięty): Wycinanie znaków GRAVIS z symboli
Paweł Kędzia

26 Nov 2010

10:33 Zadanie #1107 (Zamknięty): Komentarze wieloliniowe
Powinno prawidłowo liczyć linie kodu. Przetestować.
http://www.antlr.org/wiki/pages/viewpage.action?pageId=1573
Adam Radziszewski
10:17 Błąd #1106 (Zamknięty): Wycinanie znaków GRAVIS z symboli
Trzeba dodać funkcję, która wycina te znaki (są opcjonalne) i użyć we wszystkich regułach, które korzystają z symboli... Adam Radziszewski

24 Nov 2010

10:46 Zadanie #1105 (Zamknięty): Gramatyka: reguły do parsowania stałych jako stałe
W tej cwhili w gramatyce są reguły do parsowania stałych typu TSet i StrSet, które zwracają odpowiednie obiekty Const... Adam Radziszewski
10:37 Zadanie #994 (Zamknięty): Wiki: reprezentacja tagów i zbiorów symboli
Jest: [[Reprezentacja tagu]]. Adam Radziszewski
10:36 Zadanie #880 (Rozwiązany): Nazwa nowego JOSKIPI
Przyjęto nazwę formalizmu CCL. Biblioteka nazywa się WCCL (libwccl), gdyż są już przynajmniej dwie biblioteki o nazwi... Adam Radziszewski
 

Also available in: Atom