Activity

From 30 Sep 2010 to 29 Oct 2010

29 Oct 2010

14:19 Zadanie #1036 (Zamknięty): Składnia całego pliku CCL
JOSKIPI jako język zawiera różnego typu wyrażenia i użytkownik parsując plik musi sam zdecydować, czego tam się spodz... Adam Radziszewski

27 Oct 2010

14:21 Zadanie #880: Nazwa nowego JOSKIPI
Może zamiast CCLang -> CCL lub CorCLang
może Corclang jako nazwa języka, a CCL jako akronim?
Pierwsze wolne, drugie...
Maciej Piasecki
13:55 Zadanie #880: Nazwa nowego JOSKIPI
Tomek mówi, ze skrót WCCL też nie jest zajęty przez żaden projekt programistyczny.
Adam Radziszewski
13:45 Zadanie #880: Nazwa nowego JOSKIPI
Proponowałbym nie używać naprzemiennie małych i wielkich liter, bo to wygląda trochę jak wzięte z korpusu blogów ;), ... Adam Radziszewski

26 Oct 2010

20:58 Zadanie #880: Nazwa nowego JOSKIPI
W rozmowie z AdamemR parę dni temu padło jeszcze:
SERQ - Syntactic Engine for Rules and Queries
Tomasz Śniatowski
20:39 Zadanie #880: Nazwa nowego JOSKIPI
Mi się niezbyt podobają te dwa „s” na końcu. Może by zostawić morfo-syntaktycznych (będzie wtedy JOGRAMS)? Semantyki ... Adam Radziszewski
20:16 Zadanie #880: Nazwa nowego JOSKIPI
LaMorseC za to fajnie brzmi [la-morsek], tylko trzeba się upewnić czy nie nie ma to jakiegoś dziwnego znaczenia... Bartosz Broda
19:11 Zadanie #880: Nazwa nowego JOSKIPI
Jak na razie JOgraMss najbardziej mi się podoba ( :-) ): jest podobna do JOSKIPI, nie notowana i dobrze oddaje naturę... Maciej Piasecki
19:07 Zadanie #880: Nazwa nowego JOSKIPI
Język Ograniczeń Morfo-syntaktyczno-semantycznych = JOgraMss
Language of Morpho-syntactic-semantic Constraints = LaM...
Maciej Piasecki
18:54 Zadanie #880: Nazwa nowego JOSKIPI
Corpus Constraint Language = CorCoLa, CoCoLa, CoCoLan, CorCoLan
Maciej Piasecki

25 Oct 2010

10:49 Zadanie #880: Nazwa nowego JOSKIPI
Propozycje:
* QUAS: Queries over Annotated Sentences
* ANCORE (rum. „kotwice”): Annotated Corpus Rule Engine (jako ...
Adam Radziszewski

18 Oct 2010

09:52 Zadanie #994 (Zamknięty): Wiki: reprezentacja tagów i zbiorów symboli
Dokument na wiki, który *bardzo zwięźle* opisuje:
* jak trzymamy tag,
* jak trzymamy zbiór symboli,
* pobranie zbi...
Adam Radziszewski
09:43 Zadanie #993 (Zamknięty): Repo gitowe i CMake
Potrzebujemy repo na JOSKIPI podpięte pod Redmine'a i zalążek projektu:
* struktura katalogów: będzie to przede wszy...
Adam Radziszewski

04 Oct 2010

11:19 Zadanie #880 (Rozwiązany): Nazwa nowego JOSKIPI
JOSKIPI = Język Opisu Stanu Korpusu IPI.
Teraz nie ograniczamy się ani do korpusu IPI, ani do jego tagsetu, a może n...
Adam Radziszewski
 

Also available in: Atom