Activity

From 26 Sep 2010 to 25 Oct 2010

25 Oct 2010

10:49 Zadanie #880: Nazwa nowego JOSKIPI
Propozycje:
* QUAS: Queries over Annotated Sentences
* ANCORE (rum. „kotwice”): Annotated Corpus Rule Engine (jako ...
Adam Radziszewski

18 Oct 2010

09:52 Zadanie #994 (Zamknięty): Wiki: reprezentacja tagów i zbiorów symboli
Dokument na wiki, który *bardzo zwięźle* opisuje:
* jak trzymamy tag,
* jak trzymamy zbiór symboli,
* pobranie zbi...
Adam Radziszewski
09:43 Zadanie #993 (Zamknięty): Repo gitowe i CMake
Potrzebujemy repo na JOSKIPI podpięte pod Redmine'a i zalążek projektu:
* struktura katalogów: będzie to przede wszy...
Adam Radziszewski

04 Oct 2010

11:19 Zadanie #880 (Rozwiązany): Nazwa nowego JOSKIPI
JOSKIPI = Język Opisu Stanu Korpusu IPI.
Teraz nie ograniczamy się ani do korpusu IPI, ani do jego tagsetu, a może n...
Adam Radziszewski
 

Also available in: Atom