Activity

From 27 Aug 2010 to 25 Sep 2010

17 Sep 2010

14:50 Zbieramy wymagania
Proszę to przejrzeć i dla zgłoszonych przez siebie wymagań napisać rzeczywiste scenariusze użycia. http://nlp.pwr.wro... Adam Radziszewski
 

Also available in: Atom