Overview

Formalizm opisu konstrukcji morfo-syntaktycznych

Issue tracking

View all issues

Latest news

Przeredagowana specyfikacja języka
Właściwa specyfikacja zaczyna się od dokumentu [[Specyfikacja]], tam są dalsze przekierowania.
Added by Adam Radziszewski over 12 years ago

Nowości w języku
Udało nam się zrealizować trochę nowej funkcjonalności, zmieniliśmy trochę składnię. Czytaj dalej: [[Nowości]]
Added by Adam Radziszewski almost 13 years ago

Zbieramy wymagania
http://nlp.pwr.wroc.pl/redmine/documents/33
Added by Adam Radziszewski about 13 years ago

View all news