Reports

Version

Nowy W toku Gotowy Przypisany Weryfikowany Rozwiązany Zamknięty Odpowiedź Odrzucony Testy open closed Total
Release 2013.01.31 - - - - - - 16 - 1 - - 17 17
Release 2015.01.01 (Inforex 1.x) - - - - - - 8 - - - - 8 8
Release 2018.01.19 - - - - - - 3 - - - - 3 3
Release 2018.02.02 - - - - - - 7 - - - - 7 7
Release 2018.02.16 - - - - - - 9 - - - - 9 9
Bundle #001 - - - - - - 13 - - - - 13 13
Bundle #002 - - - - - - 9 - - - - 9 9
Bundle #003 - - - - - - 7 - - - - 7 7
Bundle #004 - - - - - - 5 - - - - 5 5
Bundle #005 - - - - - - 5 - - - - 5 5
Bundle #006 - - - - - - 13 - - - - 13 13
Bundle #007 — wsd annotation - - - 4 - - 12 - - - 4 12 16
Bundle #008 — distinct annotation type mode - - - - - - 1 - - - - 1 1
Bundle #009 — docker - - 1 - - 1 - - - - 2 - 2
Bundle #010 — Tomek B. - - - 1 - - 5 - - - 1 5 6
Custom feature branch - - - - - - 5 - - - - 5 5
Release TBD 19 - - 18 - - 4 - - - 37 4 41

Back