Reports

Tracker

Nowy W toku Gotowy Przypisany Weryfikowany Rozwiązany Zamknięty Odpowiedź Odrzucony Testy open closed Total
Zadanie 23 - 1 18 - 1 274 - 7 - 43 281 324
Propozycja 4 - - - - - - - - - 4 - 4
Wsparcie 2 - - - - - 1 - - - 2 1 3
Błąd 8 - - 2 - - 83 - 3 - 10 86 96
Pakiet - - - 2 - - 2 - - - 2 2 4
Organizacyjne 1 - - - - - - - - - 1 - 1
Przypięte 1 - - - - - - - - - 1 - 1
Story 2 - - 1 - - 1 - - - 3 1 4

Back