Reports

Priority

Nowy W toku Gotowy Przypisany Weryfikowany Rozwiązany Zamknięty Odpowiedź Odrzucony Testy open closed Total
Niski 5 - - 2 - - 16 - 2 - 7 18 25
Normalny 23 - 1 17 - 1 238 - 5 - 42 243 285
Wysoki 5 - - 1 - - 50 - - - 6 50 56
Pilny 8 - - 3 - - 57 - 3 - 11 60 71

Back