Reports

Author

Nowy W toku Gotowy Przypisany Weryfikowany Rozwiązany Zamknięty Odpowiedź Odrzucony Testy open closed Total
Agnieszka Dziob - - - - - - - - - - - - -
Jan Kocoń 5 - - - - - 3 - 1 - 5 4 9
Jan Wieczorek - - - - - - - - - - - - -
Maciej Piasecki - - - - - - - - - - - - -
Marcin Oleksy 7 - - - - - 14 - - - 7 14 21
Michał Marcińczuk 28 - - 23 - 1 328 - 9 - 52 337 389
Mikołaj Szewczyk - - 1 - - - 11 - - - 1 11 12
Wojtek Rauk - - - - - - - - - - - - -

Back