Activity

From 25 Jul 2018 to 23 Aug 2018

23 Aug 2018

12:33 Zadanie #8697 (Przypisany): Dodać pole User w perspektywie importu anotacji
Dodać pole User do ustawienia wartości user_id dla importowanych anotacji. Lista powinna zawierać listę wszystkich uż... Michał Marcińczuk
12:14 Zadanie #8696 (Przypisany): Dodać tryb anotacji w perspektywie WSD
Do perspektywy WSD dodać opcję Working mode, analogicznie do perspektywy Annotator.
* w trybie Final powinny być wi...
Michał Marcińczuk

17 Aug 2018

15:48 Zadanie #8658 (Zamknięty): Tryb badania zgodności dla anotacji — distinct annotation types
Michał Marcińczuk
15:47 Zadanie #8675 (Zamknięty): Perspektywa do wyświetlania metadanych, treści, obrazów i tłumaczeń
Michał Marcińczuk
15:46 Zadanie #8674 (Zamknięty): Perspektywa Edit translation
Michał Marcińczuk
15:46 Zadanie #8673 (Zamknięty): Wprowadzić trzy-znakowy symbol języka
Michał Marcińczuk
15:46 Zadanie #8672 (Zamknięty): Do tabeli reports dodać pole parent_report_id i możliwość edycji w met...
Michał Marcińczuk
15:45 Zadanie #8676 (Zamknięty): Zarządzanie grafikami
Michał Marcińczuk
15:43 Story #8630 (Zamknięty): Tagowanie korpusu Sherloka Holmesa znaczeniami słów
Michał Marcińczuk
15:43 Zadanie #8665 (Zamknięty): List sql-ek do wgrania dev -> master
Michał Marcińczuk
15:42 Zadanie #8662 (Zamknięty): Weryfikacja dostępu do perspektywy WSD przez użytkownika nie będącego ...
Michał Marcińczuk
15:42 Zadanie #8660 (Zamknięty): Kolejność znaczeń i pozycji pomocniczych
Michał Marcińczuk
15:42 Zadanie #8634 (Zamknięty): Perspektywa do wczytania anotacji z pliku ccl
Michał Marcińczuk
15:41 Zadanie #8633 (Zamknięty): Skrypt do importu pliku sherlock.json
Michał Marcińczuk
15:41 Zadanie #8632 (Zamknięty): Wybór zbioru anotacji w perspektywie WSD
Michał Marcińczuk
15:39 Zadanie #8631 (Zamknięty): Zmiana klucza obcego w tabeli annotation_types_attributes
Michał Marcińczuk
12:23 Błąd #8659 (Zamknięty): Diagnostic — ajax usage nie wyświetlił błędu
Michał Marcińczuk
12:23 Zadanie #8644 (Zamknięty): Testy Inforexa przed wdrożeniem nowego mechanizmu autoryzacji
Michał Marcińczuk
11:38 Zadanie #8695 (Nowy): Przetestowanie dostępu podstron korpusu z perspektywy właściciela korpusu.
Michał Marcińczuk
11:37 Zadanie #8694 (Nowy): Refaktoring Ajax_annotation_edit_delete
Do zrobienia:
* podział na osobne akcje — jedna akcja na plik ajax,
* implementacja customPermissionRule.
Michał Marcińczuk
11:36 Zadanie #8693 (Nowy): Refaktoring Ajax_annotation_edit_update
Do zrobienia:
* podział na osobne akcje — jedna akcja na plik ajax,
* implementacja customPermissionRule.
Michał Marcińczuk

27 Jul 2018

14:22 Zadanie #8683 (Nowy): Obsługa błędu z wgraniem obrazu do dokumentu
Obecnie problem z wgraniem obrazu kończy się brzydkim warninigiem systemowym. Jak na załączonym obrazku. Michał Marcińczuk

26 Jul 2018

11:16 Zadanie #8672 (Rozwiązany): Do tabeli reports dodać pole parent_report_id i możliwość edycji w me...
Mikołaj Szewczyk

25 Jul 2018

17:20 Zadanie #8673 (Rozwiązany): Wprowadzić trzy-znakowy symbol języka
Mikołaj Szewczyk
 

Also available in: Atom