Activity

From 23 Jun 2018 to 22 Jul 2018

13 Jul 2018

13:45 Zadanie #8676 (Zamknięty): Zarządzanie grafikami
W perspektywie Images dodać opcje:
* podgląd wgranych obrazów,
* usuwanie obrazów.
Michał Marcińczuk
13:40 Zadanie #8675 (Zamknięty): Perspektywa do wyświetlania metadanych, treści, obrazów i tłumaczeń
W perspektywie powinny być widoczne następujące informacje:
# Metadane — jak na stronie Metadata, ale bez możliwości...
Michał Marcińczuk
13:38 Zadanie #8674 (Zamknięty): Perspektywa Edit translation
Perspektywa umożliwiająca edycję danego dokumentu z podglądem treści dokumentu będącego rodzicem (document_parent_id). Michał Marcińczuk
12:53 Zadanie #8673 (Zamknięty): Wprowadzić trzy-znakowy symbol języka
# Zamienić kod języka na symbol 3-znakowy (reports.lang) zgodnie ze standardem https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedi... Michał Marcińczuk
12:49 Zadanie #8672 (Zamknięty): Do tabeli reports dodać pole parent_report_id i możliwość edycji w met...
parent_report_id może mieć wartość null.
Dodać możliwość edycji w metadanych. Kontrolka do wyboru id powinna dzia...
Michał Marcińczuk
12:42 Story #8612 (Przypisany): Wersje językowe dokumentów
Michał Marcińczuk
12:39 Zadanie #8666 (Zamknięty): Lista zmian w bazie danych potrzebnych do aktualizacji zmian związanyc...
Michał Marcińczuk
12:39 Zadanie #8666 (Rozwiązany): Lista zmian w bazie danych potrzebnych do aktualizacji zmian związany...
Michał Marcińczuk

09 Jul 2018

10:08 Zadanie #8661 (Rozwiązany): Zarządzanie zależnościami przy użyciu biblioteki Composer
Composer nie okazał się pomocny w tym zadaniu. Potrzebne biblioteki znajdują się w /home/inforex/engine/include/depen... Mikołaj Szewczyk

05 Jul 2018

21:39 Zadanie #8667 (Nowy): Ajax_report_update_annotation — zaktualizować zmiany w tabeli z atrybutami ...
Aktualizowany jest typ anotacji po nazwie, a teraz powinien być aktualizowany po identyfikatorze typu anotacji. Michał Marcińczuk

04 Jul 2018

23:14 Zadanie #8666: Lista zmian w bazie danych potrzebnych do aktualizacji zmian związanych z WSD.
... Michał Marcińczuk
23:08 Zadanie #8666: Lista zmian w bazie danych potrzebnych do aktualizacji zmian związanych z WSD.
# documentations/sql/update_076_roles.sql
# documentations/sql/update_077_tagsets.sql
# documentations/sql/update_0...
Michał Marcińczuk
10:27 Zadanie #8666: Lista zmian w bazie danych potrzebnych do aktualizacji zmian związanych z WSD.
1. update_078_annotation_types_attributes.sql
2. update_079_import_annotations.sql
Mikołaj Szewczyk
10:11 Zadanie #8666 (Zamknięty): Lista zmian w bazie danych potrzebnych do aktualizacji zmian związanyc...
Mikołaj Szewczyk
09:40 Zadanie #8665 (Zamknięty): List sql-ek do wgrania dev -> master
Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom