Activity

From 07 Jun 2018 to 06 Jul 2018

05 Jul 2018

21:39 Zadanie #8667 (Nowy): Ajax_report_update_annotation — zaktualizować zmiany w tabeli z atrybutami ...
Aktualizowany jest typ anotacji po nazwie, a teraz powinien być aktualizowany po identyfikatorze typu anotacji. Michał Marcińczuk

04 Jul 2018

23:14 Zadanie #8666: Lista zmian w bazie danych potrzebnych do aktualizacji zmian związanych z WSD.
... Michał Marcińczuk
23:08 Zadanie #8666: Lista zmian w bazie danych potrzebnych do aktualizacji zmian związanych z WSD.
# documentations/sql/update_076_roles.sql
# documentations/sql/update_077_tagsets.sql
# documentations/sql/update_0...
Michał Marcińczuk
10:27 Zadanie #8666: Lista zmian w bazie danych potrzebnych do aktualizacji zmian związanych z WSD.
1. update_078_annotation_types_attributes.sql
2. update_079_import_annotations.sql
Mikołaj Szewczyk
10:11 Zadanie #8666 (Zamknięty): Lista zmian w bazie danych potrzebnych do aktualizacji zmian związanyc...
Mikołaj Szewczyk
09:40 Zadanie #8665 (Zamknięty): List sql-ek do wgrania dev -> master
Michał Marcińczuk

22 Jun 2018

11:48 Zadanie #8575 (Gotowy): Przygotowanie dockera dla inforexa
Mikołaj Szewczyk

21 Jun 2018

13:56 Zadanie #8662 (Rozwiązany): Weryfikacja dostępu do perspektywy WSD przez użytkownika nie będącego...
Mikołaj Szewczyk
12:51 Zadanie #8662: Weryfikacja dostępu do perspektywy WSD przez użytkownika nie będącego adminem, wła...
Dodać obsługę ról loggedn i public, które mogą być przypisane do persepktyw w korpusie, do mechanizmu sprawdzania pra... Michał Marcińczuk
12:02 Zadanie #8662 (Zamknięty): Weryfikacja dostępu do perspektywy WSD przez użytkownika nie będącego ...
Agnieszka napisała:
> Nawet jeśli wybiorę 2.0, to pokazuje mi się, że dane są dla mnie niedostępne i pokazuje się ...
Michał Marcińczuk

14 Jun 2018

14:52 Zadanie #8661 (Rozwiązany): Zarządzanie zależnościami przy użyciu biblioteki Composer
W ramach wdrożenia biblioteki trzeba uporządkować biblioteki z PEAR. To co zostało przeniesione na https://packagist.... Michał Marcińczuk
13:07 Zadanie #8655 (Zamknięty): Podział typów anotacji ze względu na pos
Michał Marcińczuk
13:06 Zadanie #8656 (Zamknięty): Znaczenia pomocnicze, które powinny być automatycznie dodane do każdeg...
Michał Marcińczuk
13:06 Błąd #8657 (Zamknięty): Nie działa wybór znaczenia w perspektywie WSD
Michał Marcińczuk
13:01 Zadanie #8660 (Zamknięty): Kolejność znaczeń i pozycji pomocniczych
Znaczenia pomocnicze (Inna klasa, wyraz obcy, itd.) powinny być wyświetlone na końcu listy. Może to być zrealizowane ... Michał Marcińczuk

13 Jun 2018

11:00 Błąd #8659 (Rozwiązany): Diagnostic — ajax usage nie wyświetlił błędu
Mikołaj Szewczyk

12 Jun 2018

14:29 Błąd #8659 (Zamknięty): Diagnostic — ajax usage nie wyświetlił błędu
Bardzo specyficzny przypadek. Rola loggedin została przypisana do anyCorpusRoles zamiast do anySystemRoles. Na stroni... Michał Marcińczuk

11 Jun 2018

17:54 Zadanie #8658 (Rozwiązany): Tryb badania zgodności dla anotacji — distinct annotation types
Mikołaj Szewczyk

07 Jun 2018

18:03 Błąd #8657 (Rozwiązany): Nie działa wybór znaczenia w perspektywie WSD
Mikołaj Szewczyk
18:02 Zadanie #8656 (Rozwiązany): Znaczenia pomocnicze, które powinny być automatycznie dodane do każde...
Mikołaj Szewczyk
18:02 Zadanie #8655 (Rozwiązany): Podział typów anotacji ze względu na pos
Mikołaj Szewczyk
11:49 Zadanie #8658 (Zamknięty): Tryb badania zgodności dla anotacji — distinct annotation types
Na stronie z analizą zgodności anotacji dla wybranych dokumentów dodać nowy tryb porównywania anotacji — distinct ann... Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom