Activity

From 22 May 2018 to 20 Jun 2018

14 Jun 2018

14:52 Zadanie #8661 (Rozwiązany): Zarządzanie zależnościami przy użyciu biblioteki Composer
W ramach wdrożenia biblioteki trzeba uporządkować biblioteki z PEAR. To co zostało przeniesione na https://packagist.... Michał Marcińczuk
13:07 Zadanie #8655 (Zamknięty): Podział typów anotacji ze względu na pos
Michał Marcińczuk
13:06 Zadanie #8656 (Zamknięty): Znaczenia pomocnicze, które powinny być automatycznie dodane do każdeg...
Michał Marcińczuk
13:06 Błąd #8657 (Zamknięty): Nie działa wybór znaczenia w perspektywie WSD
Michał Marcińczuk
13:01 Zadanie #8660 (Zamknięty): Kolejność znaczeń i pozycji pomocniczych
Znaczenia pomocnicze (Inna klasa, wyraz obcy, itd.) powinny być wyświetlone na końcu listy. Może to być zrealizowane ... Michał Marcińczuk

13 Jun 2018

11:00 Błąd #8659 (Rozwiązany): Diagnostic — ajax usage nie wyświetlił błędu
Mikołaj Szewczyk

12 Jun 2018

14:29 Błąd #8659 (Zamknięty): Diagnostic — ajax usage nie wyświetlił błędu
Bardzo specyficzny przypadek. Rola loggedin została przypisana do anyCorpusRoles zamiast do anySystemRoles. Na stroni... Michał Marcińczuk

11 Jun 2018

17:54 Zadanie #8658 (Rozwiązany): Tryb badania zgodności dla anotacji — distinct annotation types
Mikołaj Szewczyk

07 Jun 2018

18:03 Błąd #8657 (Rozwiązany): Nie działa wybór znaczenia w perspektywie WSD
Mikołaj Szewczyk
18:02 Zadanie #8656 (Rozwiązany): Znaczenia pomocnicze, które powinny być automatycznie dodane do każde...
Mikołaj Szewczyk
18:02 Zadanie #8655 (Rozwiązany): Podział typów anotacji ze względu na pos
Mikołaj Szewczyk
11:49 Zadanie #8658 (Zamknięty): Tryb badania zgodności dla anotacji — distinct annotation types
Na stronie z analizą zgodności anotacji dla wybranych dokumentów dodać nowy tryb porównywania anotacji — distinct ann... Michał Marcińczuk

06 Jun 2018

15:47 Błąd #8657 (Zamknięty): Nie działa wybór znaczenia w perspektywie WSD
W perspektywie WSD, po wyborze anotacji, nie można ustawić znaczenia (prawa kolumna). Jeżeli wartość była wcześniej w... Michał Marcińczuk
15:01 Zadanie #8656 (Zamknięty): Znaczenia pomocnicze, które powinny być automatycznie dodane do każdeg...
Dla każdego typu anotacji, poza zdefiniowanymi znaczeniami, należy automatycznie dodać następujące wartości:
# [In...
Michał Marcińczuk
14:56 Zadanie #8655 (Zamknięty): Podział typów anotacji ze względu na pos
Dodając anotacje WSD należy podzielić je ze wzlędu na pos, tj. n, v, i adj (innych chyba nie ma).
Teraz wszystkie ...
Michał Marcińczuk
10:21 Zadanie #8633 (Gotowy): Skrypt do importu pliku sherlock.json
Mikołaj Szewczyk

05 Jun 2018

15:09 Zadanie #8634 (Gotowy): Perspektywa do wczytania anotacji z pliku ccl
Mikołaj Szewczyk

28 May 2018

16:22 Zadanie #8632 (Odpowiedź): Wybór zbioru anotacji w perspektywie WSD
Mikołaj Szewczyk

24 May 2018

15:41 Zadanie #8631 (Gotowy): Zmiana klucza obcego w tabeli annotation_types_attributes
Mikołaj Szewczyk
13:15 Zadanie #8644 (Zamknięty): Testy Inforexa przed wdrożeniem nowego mechanizmu autoryzacji
Ew. problemy jakie się pojawią opisz w tym zagadnieniu. Później ja je zweryfikuję i przerobię na zagadnienia.
http...
Michał Marcińczuk
13:09 Zadanie #8637 (Zamknięty): Informowanie o braku uprawnień do wywołania ajax-u
Michał Marcińczuk
13:09 Zadanie #8628 (Zamknięty): Dołączanie plików js i css na poziomie klasy PHP
Michał Marcińczuk
13:09 Zadanie #8627 (Zamknięty): Sprawdzenie potencjalnych problemów z dostępem do akcji ajax
Michał Marcińczuk
13:08 Zadanie #8626 (Zamknięty): Połączenie branchy dev i feature/ajax-access-tests jako bundle_006
Michał Marcińczuk
11:38 Zadanie #8641 (Zamknięty): Ręcznie zweryfikować akcje ajax, które nie zostały znalezione Diagnost...
Michał Marcińczuk

23 May 2018

16:57 Zadanie #8638 (Zamknięty): Lista ról dla poszczególnych korpusów na stronie user_roles
Michał Marcińczuk
16:29 Błąd #8614 (Zamknięty): [Po zmianie mechanizmu dostępu do stron] - Nie da się edytować zbiorów i ...
Michał Marcińczuk
14:54 Błąd #8643 (Zamknięty): Problem ze stroną korpusu Wccl Match
Michał Marcińczuk
14:17 Zadanie #8640 (Zamknięty): Aktualizacja perspektywy Tokenization
Michał Marcińczuk
10:18 Zadanie #8640: Aktualizacja perspektywy Tokenization
Aktualizacja tokenizacji poprzez wgranie pliku CCL nie działa. Mikołaj Szewczyk

22 May 2018

14:30 Błąd #8643 (Zamknięty): Problem ze stroną korpusu Wccl Match
Problem z ładowaniem się codemirror.js (w załączniku). Na branchu dev jest dobrze, czyli to coś musiało pójść nie tak... Michał Marcińczuk
14:04 Zadanie #8616 (Zamknięty): Aktualizacja praw dostępu w klasach typu Ajax i CPage
Michał Marcińczuk
14:01 Zadanie #8625 (Zamknięty): Weryfikacja praw dostępu do kilku plików Ajax
Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom