Activity

From 16 Mar 2018 to 14 Apr 2018

13 Apr 2018

10:03 Zadanie #8608 (Zamknięty): [Documents] Przerobić panele z filtrami na accordion
Na stronie Documents zmienić sposób wyświetlania paneli z Active filters, Available filters and Batch operations z pa... Michał Marcińczuk
09:41 Zadanie #8602 (Przypisany): Problem z interpretacją niektórych znaków
Michał Marcińczuk

12 Apr 2018

15:42 Błąd #6466: Usuwanie korpusów
1. annotation_sets_corpora
2. activities
3. corpora_relations
4. corpora_flags
5. corpus_and_report_perspectives
...
Mikołaj Szewczyk

11 Apr 2018

12:52 Zadanie #8607: Reaktywacja perspektywy do wgrywania obrazów
Był problem z dostępem do folderu secured_data/images. Możliwe, że trzeba też użyć komendy:
chown -R www-data:www-da...
Mikołaj Szewczyk
09:24 Zadanie #8607 (Zamknięty): Reaktywacja perspektywy do wgrywania obrazów
Próba dodania obrazu w perspektywie kończy się błędem:
move_uploaded_file(/home/mszewczyk/inforex_web/secured_data...
Mikołaj Szewczyk

10 Apr 2018

15:24 Zadanie #8550 (Rozwiązany): Tagowanie dokumentów z poziomu Inforexa (podpięcie MorphoDity na potr...
Mikołaj Szewczyk
12:52 Błąd #8565 (Zamknięty): Ekstraktor zbioru anotacji nie eksportuje wszystkich anotacji
Michał Marcińczuk

06 Apr 2018

13:43 Błąd #8606 (Rozwiązany): Znikające wartości przycisków typu <input> w modalach.
Mikołaj Szewczyk
12:50 Błąd #8606 (Zamknięty): Znikające wartości przycisków typu <input> w modalach.
W niektórych modalach pojawiają się przyciski typu <input class = "button" value = "Confirm">. Po zamknięciu bootstra... Mikołaj Szewczyk
13:41 Błąd #8565 (Rozwiązany): Ekstraktor zbioru anotacji nie eksportuje wszystkich anotacji
Mikołaj Szewczyk
12:35 Błąd #8603 (Zamknięty): Brak interpretacji morfosyntaktycznej niektórych tokenów
Michał Marcińczuk
09:26 Zadanie #8601 (Rozwiązany): Podmiana formularza do definicja wzorca ekstrakcji metadanych z nazwy...
Mikołaj Szewczyk

05 Apr 2018

10:55 Zadanie #8528 (Rozwiązany): Automatyczne dopasowanie strony Content do wielkości ekranu
Mikołaj Szewczyk

04 Apr 2018

17:22 Błąd #8529 (Rozwiązany): Błąd przy zapisie w perspektywie dokumentu Content
Mikołaj Szewczyk
17:21 Zadanie #5180 (Rozwiązany): Brak typu anotacji przy edycji treści w Edit Content
Mikołaj Szewczyk
15:01 Błąd #8566 (Zamknięty): Po dodaniu nowego eksportu status utyka na wartości 'queued`
Michał Marcińczuk
15:01 Błąd #8567 (Zamknięty): "No elements to expert were defined" przy custom export
Michał Marcińczuk
14:59 Błąd #8565 (Przypisany): Ekstraktor zbioru anotacji nie eksportuje wszystkich anotacji
... Michał Marcińczuk
14:30 Błąd #8533 (Zamknięty): Brak możliwości wyboru użytkowników dla opcji Share with other users jeże...
Michał Marcińczuk
14:20 Zadanie #8551 (Zamknięty): Opcje filtrowania na stronie Statistics jak na stronie Annotations
Michał Marcińczuk
14:17 Zadanie #8535 (Zamknięty): Podział a_corpus_delete na trzy osobne akcje
Michał Marcińczuk
14:15 Zadanie #8604 (Przypisany): Podział pliku page_corpus.js
Podział pliku page_corpus.js na podstrony, tj. page_corpus_information.js, page_corpus_users.js, itd. Michał Marcińczuk
13:37 Zadanie #8534 (Zamknięty): Współdzielone schematy anotacji powinny być widoczne w Custom annotati...
Michał Marcińczuk
13:12 Zadanie #8530 (Zamknięty): Obsługa wyjątków w perspektywie Agreement
Michał Marcińczuk
13:04 Zadanie #8508 (Zamknięty): Pole na datę i czas utworzenia korpusu
Michał Marcińczuk
12:00 Błąd #8603 (Zamknięty): Brak interpretacji morfosyntaktycznej niektórych tokenów
W przypadku niektórych krótkich tekstów nie jest wyświetlana interpretacja morfosyntaktyczna w perspektywie Morpholog... Marcin Oleksy
11:58 Zadanie #8602 (Zamknięty): Problem z interpretacją niektórych znaków
W perspektywie Content tekst następujący po znaku "&" wyświetlany jest na bordowo, np.
http://www.nlp.pwr.wroc.pl/in...
Marcin Oleksy

03 Apr 2018

22:56 Zadanie #8601 (Zamknięty): Podmiana formularza do definicja wzorca ekstrakcji metadanych z nazwy ...
https://jsfiddle.net/ds29y6Lq/347/ Michał Marcińczuk
22:50 Pakiet #8554 (Zamknięty): Wgrywanie dokumentów — oczytywanie metadanych z nazwy plików
Michał Marcińczuk
22:50 Zadanie #8558 (Zamknięty): Strona do masowej edycji metadanych
Michał Marcińczuk
22:49 Zadanie #8559 (Zamknięty): Odczytywanie metadanych z nazwy pliku
Michał Marcińczuk
22:49 Zadanie #8589 (Zamknięty): [Batch metadata] - Pole 'ignore sequence'
Michał Marcińczuk
22:48 Zadanie #8590 (Zamknięty): [Batch metadata] Podgląd wartości filename w formularzu edycji wzorca
Michał Marcińczuk
22:47 Zadanie #8591 (Zamknięty): [Batch metadata] Po zastosowaniu wzorca dla filename zmienić ustawić p...
Michał Marcińczuk
22:47 Błąd #8586 (Zamknięty): [Metadata] Zmiana donyślnej wartości z NULL na określoną wartość
Michał Marcińczuk
22:45 Błąd #8587 (Zamknięty): [Batch metadata] Pole Subcorpus powinno być nieaktywne przy braku podkorp...
Michał Marcińczuk
22:44 Błąd #8588 (Zamknięty): [Batch metadata] Obsługa błędów
Michał Marcińczuk
22:42 Zadanie #8555 (Zamknięty): Domyślna wartość dla własnych metadanych
Michał Marcińczuk
22:34 Zadanie #8550: Tagowanie dokumentów z poziomu Inforexa (podpięcie MorphoDity na potrzeby SentiBig...
Dodać do strony Tasks opcję tagowania dokumentów. Do tagowania należy wykorzystać NlpRest2. Przykład użycia jest w to... Michał Marcińczuk
22:23 Zadanie #8528 (Przypisany): Automatyczne dopasowanie strony Content do wielkości ekranu
Michał Marcińczuk
22:22 Zadanie #5426: Aktualizacja zapytań pobierających listę anotacji
Do weryfikacji, czy to już nie zostało zrobione. Michał Marcińczuk
22:20 Zadanie #8580 (Zamknięty): Opcja wyboru warstwy tagowania przy eksporcie
Michał Marcińczuk
11:52 Zadanie #8527 (Gotowy): Historia zmian statusu flag dla całego korpusu
Mikołaj Szewczyk

30 Mar 2018

15:01 Zadanie #8526 (Odpowiedź): Historia zmian statusu flag dla dokumentu
Mikołaj Szewczyk
11:16 Zadanie #8591 (Rozwiązany): [Batch metadata] Po zastosowaniu wzorca dla filename zmienić ustawić ...
Mikołaj Szewczyk
11:15 Zadanie #8589 (Rozwiązany): [Batch metadata] - Pole 'ignore sequence'
Mikołaj Szewczyk

29 Mar 2018

16:26 Zadanie #5126 (Odpowiedź): Zapisywanie w bazie danych historii zmiany flag
Mikołaj Szewczyk
16:25 Zadanie #8590 (Rozwiązany): [Batch metadata] Podgląd wartości filename w formularzu edycji wzorca
Mikołaj Szewczyk
11:40 Zadanie #8590 (Zamknięty): [Batch metadata] Podgląd wartości filename w formularzu edycji wzorca
Dodać do formularza przewijalną listę, w której będą wyświetlone wartości filename dokumentów w korpusie. To powinno ... Michał Marcińczuk
15:30 Błąd #8588 (Rozwiązany): [Batch metadata] Obsługa błędów
Mikołaj Szewczyk
11:31 Błąd #8588 (Zamknięty): [Batch metadata] Obsługa błędów
Wystąpienie błędu powoduje "zawieszenie" się formularza. Jak na załączniku.
Przycisk Save pozostaje wskaźnikiem pr...
Michał Marcińczuk
13:04 Błąd #8587 (Rozwiązany): [Batch metadata] Pole Subcorpus powinno być nieaktywne przy braku podkor...
Mikołaj Szewczyk
11:29 Błąd #8587 (Zamknięty): [Batch metadata] Pole Subcorpus powinno być nieaktywne przy braku podkorp...
Jak korpus nie ma zdefiniowanych podkorpusów, to kolumna Subcorpus jest edytowalna, a użytkownik może wprowadzić dowo... Michał Marcińczuk
12:21 Błąd #8586 (Rozwiązany): [Metadata] Zmiana donyślnej wartości z NULL na określoną wartość
Mikołaj Szewczyk
11:14 Błąd #8586: [Metadata] Zmiana donyślnej wartości z NULL na określoną wartość
Jednak w obu przypadkach nie działa. Brak zmian w bazie. Michał Marcińczuk
11:10 Błąd #8586 (Zamknięty): [Metadata] Zmiana donyślnej wartości z NULL na określoną wartość
Scenriusz
# Korpus z polem enum, które ma domyślną wartość NULL.
# Dodano kilka dokumentów, dla których pole enum m...
Michał Marcińczuk
11:43 Zadanie #8591 (Zamknięty): [Batch metadata] Po zastosowaniu wzorca dla filename zmienić ustawić p...
Po zastosowaniu wzorca dla filename należy:
* wyłączyć tryb autosave
* przycisk Save ustawić na kolor czerowny z to...
Michał Marcińczuk
11:39 Zadanie #8589 (Zamknięty): [Batch metadata] - Pole 'ignore sequence'
Dodać Field "Ignore sequence", którego wybór będzie generował dopasowanie, ale wartość dopasowania nie będzie zapisyw... Michał Marcińczuk
11:24 Zadanie #8556 (Zamknięty): Lifting strony z Metadanymi dokumentu
Michał Marcińczuk

27 Mar 2018

22:19 Zadanie #8517 (Gotowy): Ukrycie linku "show" w kolumnie Public corpora na stronie Annotations dla...
Mikołaj Szewczyk
14:33 Błąd #8463 (Rozwiązany): Niepoprawna wartość pola Access w formularzu edycji po dodaniu
Mikołaj Szewczyk
14:14 Zadanie #8555 (Rozwiązany): Domyślna wartość dla własnych metadanych
Mikołaj Szewczyk

23 Mar 2018

12:47 Zadanie #8555 (W toku): Domyślna wartość dla własnych metadanych
Domyślne wartości dla pół typu TEXT powinny być fizycznie wstawiane do bazy danych, przy akcjach Add document (wyświe... Michał Marcińczuk
12:38 Zadanie #8555 (Zamknięty): Domyślna wartość dla własnych metadanych
Michał Marcińczuk
12:38 Błąd #8533 (Rozwiązany): Brak możliwości wyboru użytkowników dla opcji Share with other users jeż...
Mikołaj Szewczyk
12:35 Zadanie #8557 (Zamknięty): Pole filename w tabeli reports
Michał Marcińczuk
11:25 Zadanie #8557 (Rozwiązany): Pole filename w tabeli reports
Mikołaj Szewczyk
12:31 Zadanie #8532 (Rozwiązany): Dodać tootlip do przycisku "Share with other users" na stronie Custom...
Mikołaj Szewczyk

22 Mar 2018

16:52 Zadanie #8558 (Rozwiązany): Strona do masowej edycji metadanych
Mikołaj Szewczyk
10:32 Zadanie #8558 (W toku): Strona do masowej edycji metadanych
W arkuszu wyświetlane są dokumenty, które mają wpis w tabeli z Custom metadata. Prawdopodobnie zamaist JOIN trzeba uż... Michał Marcińczuk
16:52 Zadanie #8556 (Rozwiązany): Lifting strony z Metadanymi dokumentu
Mikołaj Szewczyk
16:52 Zadanie #8555 (Rozwiązany): Domyślna wartość dla własnych metadanych
Mikołaj Szewczyk
14:22 Zadanie #8530 (Rozwiązany): Obsługa wyjątków w perspektywie Agreement
Mikołaj Szewczyk
10:31 Zadanie #8557 (W toku): Pole filename w tabeli reports
Przy wgrywaniu dokumentów (Upload paczki zip) pole filename nie jest ustawiane. Wstawiana jest wartość NULL. Michał Marcińczuk

21 Mar 2018

16:22 Błąd #8583: zgodność znakowania tagów morfosyntaktycznych
Brakuje również informacji o zgodności dla całego zbioru Marcin Oleksy
15:59 Zadanie #8534 (Rozwiązany): Współdzielone schematy anotacji powinny być widoczne w Custom annotat...
Mikołaj Szewczyk
15:46 Zadanie #8555 (W toku): Domyślna wartość dla własnych metadanych
Dodanie dokumentu Add document, w korpusie z Custom metadata typu Text i domyślną wartością kończy się błędem:
<code...
Michał Marcińczuk
14:03 Błąd #8565 (Rozwiązany): Ekstraktor zbioru anotacji nie eksportuje wszystkich anotacji
Mikołaj Szewczyk
13:54 Zadanie #8556 (W toku): Lifting strony z Metadanymi dokumentu
Formularz nie wyświetla wartości Custom metadata z bazy danych. Michał Marcińczuk
13:18 Zadanie #8553 (Zamknięty): Obsługa wielowyrazowych nazw pól metadanych
Michał Marcińczuk

20 Mar 2018

15:14 Zadanie #8551 (Rozwiązany): Opcje filtrowania na stronie Statistics jak na stronie Annotations
Mikołaj Szewczyk
12:16 Błąd #8583 (Nowy): zgodność znakowania tagów morfosyntaktycznych
W sekcji Morphological Agreement pojawia się wartość PCS? Czego ona dotyczy? Powinno być Accuracy, a docelowo również... Marcin Oleksy
11:26 Błąd #8566 (Rozwiązany): Po dodaniu nowego eksportu status utyka na wartości 'queued`
Mikołaj Szewczyk

19 Mar 2018

23:02 Zadanie #8582 (Zamknięty): Reaktywacja strony z testami sprawdzającymi poprawność danych
Michał Marcińczuk
21:57 Zadanie #8535 (Rozwiązany): Podział a_corpus_delete na trzy osobne akcje
Mikołaj Szewczyk
11:07 Zadanie #8559 (Rozwiązany): Odczytywanie metadanych z nazwy pliku
Mikołaj Szewczyk
 

Also available in: Atom