Activity

From 28 Feb 2018 to 29 Mar 2018

29 Mar 2018

16:26 Zadanie #5126 (Odpowiedź): Zapisywanie w bazie danych historii zmiany flag
Mikołaj Szewczyk
16:25 Zadanie #8590 (Rozwiązany): [Batch metadata] Podgląd wartości filename w formularzu edycji wzorca
Mikołaj Szewczyk
11:40 Zadanie #8590 (Zamknięty): [Batch metadata] Podgląd wartości filename w formularzu edycji wzorca
Dodać do formularza przewijalną listę, w której będą wyświetlone wartości filename dokumentów w korpusie. To powinno ... Michał Marcińczuk
15:30 Błąd #8588 (Rozwiązany): [Batch metadata] Obsługa błędów
Mikołaj Szewczyk
11:31 Błąd #8588 (Zamknięty): [Batch metadata] Obsługa błędów
Wystąpienie błędu powoduje "zawieszenie" się formularza. Jak na załączniku.
Przycisk Save pozostaje wskaźnikiem pr...
Michał Marcińczuk
13:04 Błąd #8587 (Rozwiązany): [Batch metadata] Pole Subcorpus powinno być nieaktywne przy braku podkor...
Mikołaj Szewczyk
11:29 Błąd #8587 (Zamknięty): [Batch metadata] Pole Subcorpus powinno być nieaktywne przy braku podkorp...
Jak korpus nie ma zdefiniowanych podkorpusów, to kolumna Subcorpus jest edytowalna, a użytkownik może wprowadzić dowo... Michał Marcińczuk
12:21 Błąd #8586 (Rozwiązany): [Metadata] Zmiana donyślnej wartości z NULL na określoną wartość
Mikołaj Szewczyk
11:14 Błąd #8586: [Metadata] Zmiana donyślnej wartości z NULL na określoną wartość
Jednak w obu przypadkach nie działa. Brak zmian w bazie. Michał Marcińczuk
11:10 Błąd #8586 (Zamknięty): [Metadata] Zmiana donyślnej wartości z NULL na określoną wartość
Scenriusz
# Korpus z polem enum, które ma domyślną wartość NULL.
# Dodano kilka dokumentów, dla których pole enum m...
Michał Marcińczuk
11:43 Zadanie #8591 (Zamknięty): [Batch metadata] Po zastosowaniu wzorca dla filename zmienić ustawić p...
Po zastosowaniu wzorca dla filename należy:
* wyłączyć tryb autosave
* przycisk Save ustawić na kolor czerowny z to...
Michał Marcińczuk
11:39 Zadanie #8589 (Zamknięty): [Batch metadata] - Pole 'ignore sequence'
Dodać Field "Ignore sequence", którego wybór będzie generował dopasowanie, ale wartość dopasowania nie będzie zapisyw... Michał Marcińczuk
11:24 Zadanie #8556 (Zamknięty): Lifting strony z Metadanymi dokumentu
Michał Marcińczuk

27 Mar 2018

22:19 Zadanie #8517 (Gotowy): Ukrycie linku "show" w kolumnie Public corpora na stronie Annotations dla...
Mikołaj Szewczyk
14:33 Błąd #8463 (Rozwiązany): Niepoprawna wartość pola Access w formularzu edycji po dodaniu
Mikołaj Szewczyk
14:14 Zadanie #8555 (Rozwiązany): Domyślna wartość dla własnych metadanych
Mikołaj Szewczyk

23 Mar 2018

12:47 Zadanie #8555 (W toku): Domyślna wartość dla własnych metadanych
Domyślne wartości dla pół typu TEXT powinny być fizycznie wstawiane do bazy danych, przy akcjach Add document (wyświe... Michał Marcińczuk
12:38 Zadanie #8555 (Zamknięty): Domyślna wartość dla własnych metadanych
Michał Marcińczuk
12:38 Błąd #8533 (Rozwiązany): Brak możliwości wyboru użytkowników dla opcji Share with other users jeż...
Mikołaj Szewczyk
12:35 Zadanie #8557 (Zamknięty): Pole filename w tabeli reports
Michał Marcińczuk
11:25 Zadanie #8557 (Rozwiązany): Pole filename w tabeli reports
Mikołaj Szewczyk
12:31 Zadanie #8532 (Rozwiązany): Dodać tootlip do przycisku "Share with other users" na stronie Custom...
Mikołaj Szewczyk

22 Mar 2018

16:52 Zadanie #8558 (Rozwiązany): Strona do masowej edycji metadanych
Mikołaj Szewczyk
10:32 Zadanie #8558 (W toku): Strona do masowej edycji metadanych
W arkuszu wyświetlane są dokumenty, które mają wpis w tabeli z Custom metadata. Prawdopodobnie zamaist JOIN trzeba uż... Michał Marcińczuk
16:52 Zadanie #8556 (Rozwiązany): Lifting strony z Metadanymi dokumentu
Mikołaj Szewczyk
16:52 Zadanie #8555 (Rozwiązany): Domyślna wartość dla własnych metadanych
Mikołaj Szewczyk
14:22 Zadanie #8530 (Rozwiązany): Obsługa wyjątków w perspektywie Agreement
Mikołaj Szewczyk
10:31 Zadanie #8557 (W toku): Pole filename w tabeli reports
Przy wgrywaniu dokumentów (Upload paczki zip) pole filename nie jest ustawiane. Wstawiana jest wartość NULL. Michał Marcińczuk

21 Mar 2018

16:22 Błąd #8583: zgodność znakowania tagów morfosyntaktycznych
Brakuje również informacji o zgodności dla całego zbioru Marcin Oleksy
15:59 Zadanie #8534 (Rozwiązany): Współdzielone schematy anotacji powinny być widoczne w Custom annotat...
Mikołaj Szewczyk
15:46 Zadanie #8555 (W toku): Domyślna wartość dla własnych metadanych
Dodanie dokumentu Add document, w korpusie z Custom metadata typu Text i domyślną wartością kończy się błędem:
<code...
Michał Marcińczuk
14:03 Błąd #8565 (Rozwiązany): Ekstraktor zbioru anotacji nie eksportuje wszystkich anotacji
Mikołaj Szewczyk
13:54 Zadanie #8556 (W toku): Lifting strony z Metadanymi dokumentu
Formularz nie wyświetla wartości Custom metadata z bazy danych. Michał Marcińczuk
13:18 Zadanie #8553 (Zamknięty): Obsługa wielowyrazowych nazw pól metadanych
Michał Marcińczuk

20 Mar 2018

15:14 Zadanie #8551 (Rozwiązany): Opcje filtrowania na stronie Statistics jak na stronie Annotations
Mikołaj Szewczyk
12:16 Błąd #8583 (Nowy): zgodność znakowania tagów morfosyntaktycznych
W sekcji Morphological Agreement pojawia się wartość PCS? Czego ona dotyczy? Powinno być Accuracy, a docelowo również... Marcin Oleksy
11:26 Błąd #8566 (Rozwiązany): Po dodaniu nowego eksportu status utyka na wartości 'queued`
Mikołaj Szewczyk

19 Mar 2018

23:02 Zadanie #8582 (Zamknięty): Reaktywacja strony z testami sprawdzającymi poprawność danych
Michał Marcińczuk
21:57 Zadanie #8535 (Rozwiązany): Podział a_corpus_delete na trzy osobne akcje
Mikołaj Szewczyk
11:07 Zadanie #8559 (Rozwiązany): Odczytywanie metadanych z nazwy pliku
Mikołaj Szewczyk

15 Mar 2018

23:48 Zadanie #8558 (Rozwiązany): Strona do masowej edycji metadanych
Mikołaj Szewczyk

13 Mar 2018

18:31 Zadanie #8537 (Zamknięty): Dodanie najnowszego artykułu o Inforex z RANLP
Michał Marcińczuk
17:21 Zadanie #8508 (Przypisany): Pole na datę i czas utworzenia korpusu
Michał Marcińczuk
14:44 Zadanie #8535 (Przypisany): Podział a_corpus_delete na trzy osobne akcje
Michał Marcińczuk
14:42 Zadanie #8575 (Przypisany): Przygotowanie dockera dla inforexa
Michał Marcińczuk
14:35 Wsparcie #8581 (Nowy): [SentiOne] SentiBigData
Michał Marcińczuk

12 Mar 2018

15:55 Zadanie #8557 (Rozwiązany): Pole filename w tabeli reports
Mikołaj Szewczyk

09 Mar 2018

14:22 Zadanie #8580 (Zamknięty): Opcja wyboru warstwy tagowania przy eksporcie
Dodać możliwość wyboru, jakie tagowanie ma być użyte do eksportu korpusu.
Zadania:
# Rozszerzyć mechanizm ekspor...
Michał Marcińczuk
10:07 Zadanie #8556 (Rozwiązany): Lifting strony z Metadanymi dokumentu
Mikołaj Szewczyk

08 Mar 2018

13:04 Wsparcie #8579 (Nowy): [IBL] Retrodigitalizacja
Michał Marcińczuk

07 Mar 2018

09:12 Zadanie #8575 (Gotowy): Przygotowanie dockera dla inforexa
Mikołaj Szewczyk

05 Mar 2018

16:04 Zadanie #8471 (Zamknięty): Exporter relation_set_id=NUM powinien eksportować tylko relacje w tryb...
Michał Marcińczuk
15:26 Zadanie #8453 (Zamknięty): Uzupełnienie modułu do eksportu danych o możliwość eksportowania anota...
Michał Marcińczuk
15:24 Błąd #8567 (Zamknięty): "No elements to expert were defined" przy custom export
Komunikat błędu w załączniku. Pojawia się podczas custeom export Michał Marcińczuk
15:17 Zadanie #8458 (Zamknięty): Rozszerzenie modułu eksportu o definicję atrybutów
Michał Marcińczuk
15:12 Zadanie #7574 (Zamknięty): Mechanizm informowania o postępie eksportu
Michał Marcińczuk
15:11 Błąd #8566 (Zamknięty): Po dodaniu nowego eksportu status utyka na wartości 'queued`
Po dodaniu nowego eksportu trafia on do tabeli ze statusem queued. Status nie zmienia się, pomimo, że rozpoczyna się ... Michał Marcińczuk
15:02 Zadanie #7573 (Zamknięty): Dodać obsługę błędów
Michał Marcińczuk
15:01 Zadanie #7572 (Zamknięty): Zapis statystyk eksportowanych elementów do paczki z korpusem
Michał Marcińczuk
14:49 Zadanie #7571 (Zamknięty): Możliwość definicji eksportu lematów anotacji i relacji między anotacjami
Michał Marcińczuk
14:38 Błąd #8565 (Zamknięty): Ekstraktor zbioru anotacji nie eksportuje wszystkich anotacji
Ekstraktor:... Michał Marcińczuk
14:14 Zadanie #7570 (Zamknięty): Możliwość definicji indeksów plików
Michał Marcińczuk
13:57 Błąd #8342 (Zamknięty): Ajax a_annotation_edit_update
Michał Marcińczuk

01 Mar 2018

21:07 Zadanie #8458 (Rozwiązany): Rozszerzenie modułu eksportu o definicję atrybutów
Michał Marcińczuk
12:31 Przypięte #8552: Dyskusje na temat funkcjonalności Inforexa, prace koncepcyjne, opis zadań, testo...
Specyfikacja zadań zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Janka Wieczorka dla Rafała Zimnego. Zadania zebrane w ... Michał Marcińczuk
12:24 Zadanie #8559 (Zamknięty): Odczytywanie metadanych z nazwy pliku
Na stronie "Metadata batch edit" dodać przycisk "Load metadata from filename". Po kliknięciu w przycisk powyżej tabel... Michał Marcińczuk
12:08 Zadanie #8558 (Zamknięty): Strona do masowej edycji metadanych
Dodać stronę Metadata batch edit, na której będą wyświetlone metadane w postaci tabelarycznej:
# Wierszach dokumenty...
Michał Marcińczuk
12:03 Zadanie #8557 (Zamknięty): Pole filename w tabeli reports
Dodać pole filename typu Text, w którym będzie zapisana nazwa pliku (bez rozszerzenia).
Po dodaniu pola należy uak...
Michał Marcińczuk
11:58 Zadanie #8553 (Przypisany): Obsługa wielowyrazowych nazw pól metadanych
Michał Marcińczuk
10:22 Zadanie #8553 (Zamknięty): Obsługa wielowyrazowych nazw pól metadanych
Dodanie pola metadanych z wielowyrazową nazwą kończy się następującym błędem:... Michał Marcińczuk
11:58 Zadanie #7573 (Rozwiązany): Dodać obsługę błędów
Mikołaj Szewczyk
11:49 Zadanie #8556 (Zamknięty): Lifting strony z Metadanymi dokumentu
Formularze na stronie z metadanymi dostosować do wyglądu Boostrap.
Po realizacji #8553 podmienić nazwy custom meta...
Michał Marcińczuk
11:16 Pakiet #8554 (Przypisany): Wgrywanie dokumentów — oczytywanie metadanych z nazwy plików
Michał Marcińczuk
10:28 Pakiet #8554 (Zamknięty): Wgrywanie dokumentów — oczytywanie metadanych z nazwy plików
Do ustalenia:
# Jak definiować strukturę nazwy plików?
# Jak wiązać elementy nazwy plików z polami metadanych?
# J...
Michał Marcińczuk
10:39 Zadanie #8555 (Przypisany): Domyślna wartość dla własnych metadanych
Michał Marcińczuk
10:39 Zadanie #8555: Domyślna wartość dla własnych metadanych
Janku, zweryfikuj, czy o to chodzi. Jeżeli coś nie zostało ujęte, to dodaj w komentarzu. Michał Marcińczuk
10:35 Zadanie #8555 (Zamknięty): Domyślna wartość dla własnych metadanych
Dodać opcję domyślnej wartości dla własnych pól metadanych. Opcja powinna być alternatywą dla pola null. Dostępna na ... Michał Marcińczuk

28 Feb 2018

17:51 Przypięte #8552 (Nowy): Dyskusje na temat funkcjonalności Inforexa, prace koncepcyjne, opis zadań...
Michał Marcińczuk
17:37 Zadanie #8519 (Zamknięty): Uruchomienie logowania federacyjnego na inforex.clarin-pl.eu
Michał Marcińczuk
17:36 Zadanie #8551 (Zamknięty): Opcje filtrowania na stronie Statistics jak na stronie Annotations
Dodać takie same opcje filtrowania co na stronie Annotations. Filtrowanie po podkorpusie na tej stronie jest niepotrz... Michał Marcińczuk
14:37 Zadanie #8550 (Zamknięty): Tagowanie dokumentów z poziomu Inforexa (podpięcie MorphoDity na potrz...
Michał Marcińczuk
09:55 Zadanie #8453 (Rozwiązany): Uzupełnienie modułu do eksportu danych o możliwość eksportowania anot...
Mikołaj Szewczyk
 

Also available in: Atom