Activity

From 18 Feb 2018 to 19 Mar 2018

19 Mar 2018

23:02 Zadanie #8582 (Zamknięty): Reaktywacja strony z testami sprawdzającymi poprawność danych
Michał Marcińczuk
21:57 Zadanie #8535 (Rozwiązany): Podział a_corpus_delete na trzy osobne akcje
Mikołaj Szewczyk
11:07 Zadanie #8559 (Rozwiązany): Odczytywanie metadanych z nazwy pliku
Mikołaj Szewczyk

15 Mar 2018

23:48 Zadanie #8558 (Rozwiązany): Strona do masowej edycji metadanych
Mikołaj Szewczyk

13 Mar 2018

18:31 Zadanie #8537 (Zamknięty): Dodanie najnowszego artykułu o Inforex z RANLP
Michał Marcińczuk
17:21 Zadanie #8508 (Przypisany): Pole na datę i czas utworzenia korpusu
Michał Marcińczuk
14:44 Zadanie #8535 (Przypisany): Podział a_corpus_delete na trzy osobne akcje
Michał Marcińczuk
14:42 Zadanie #8575 (Przypisany): Przygotowanie dockera dla inforexa
Michał Marcińczuk
14:35 Wsparcie #8581 (Nowy): [SentiOne] SentiBigData
Michał Marcińczuk

12 Mar 2018

15:55 Zadanie #8557 (Rozwiązany): Pole filename w tabeli reports
Mikołaj Szewczyk

09 Mar 2018

14:22 Zadanie #8580 (Zamknięty): Opcja wyboru warstwy tagowania przy eksporcie
Dodać możliwość wyboru, jakie tagowanie ma być użyte do eksportu korpusu.
Zadania:
# Rozszerzyć mechanizm ekspor...
Michał Marcińczuk
10:07 Zadanie #8556 (Rozwiązany): Lifting strony z Metadanymi dokumentu
Mikołaj Szewczyk

08 Mar 2018

13:04 Wsparcie #8579 (Nowy): [IBL] Retrodigitalizacja
Michał Marcińczuk

07 Mar 2018

09:12 Zadanie #8575 (Gotowy): Przygotowanie dockera dla inforexa
Mikołaj Szewczyk

05 Mar 2018

16:04 Zadanie #8471 (Zamknięty): Exporter relation_set_id=NUM powinien eksportować tylko relacje w tryb...
Michał Marcińczuk
15:26 Zadanie #8453 (Zamknięty): Uzupełnienie modułu do eksportu danych o możliwość eksportowania anota...
Michał Marcińczuk
15:24 Błąd #8567 (Zamknięty): "No elements to expert were defined" przy custom export
Komunikat błędu w załączniku. Pojawia się podczas custeom export Michał Marcińczuk
15:17 Zadanie #8458 (Zamknięty): Rozszerzenie modułu eksportu o definicję atrybutów
Michał Marcińczuk
15:12 Zadanie #7574 (Zamknięty): Mechanizm informowania o postępie eksportu
Michał Marcińczuk
15:11 Błąd #8566 (Zamknięty): Po dodaniu nowego eksportu status utyka na wartości 'queued`
Po dodaniu nowego eksportu trafia on do tabeli ze statusem queued. Status nie zmienia się, pomimo, że rozpoczyna się ... Michał Marcińczuk
15:02 Zadanie #7573 (Zamknięty): Dodać obsługę błędów
Michał Marcińczuk
15:01 Zadanie #7572 (Zamknięty): Zapis statystyk eksportowanych elementów do paczki z korpusem
Michał Marcińczuk
14:49 Zadanie #7571 (Zamknięty): Możliwość definicji eksportu lematów anotacji i relacji między anotacjami
Michał Marcińczuk
14:38 Błąd #8565 (Zamknięty): Ekstraktor zbioru anotacji nie eksportuje wszystkich anotacji
Ekstraktor:... Michał Marcińczuk
14:14 Zadanie #7570 (Zamknięty): Możliwość definicji indeksów plików
Michał Marcińczuk
13:57 Błąd #8342 (Zamknięty): Ajax a_annotation_edit_update
Michał Marcińczuk

01 Mar 2018

21:07 Zadanie #8458 (Rozwiązany): Rozszerzenie modułu eksportu o definicję atrybutów
Michał Marcińczuk
12:31 Przypięte #8552: Dyskusje na temat funkcjonalności Inforexa, prace koncepcyjne, opis zadań, testo...
Specyfikacja zadań zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Janka Wieczorka dla Rafała Zimnego. Zadania zebrane w ... Michał Marcińczuk
12:24 Zadanie #8559 (Zamknięty): Odczytywanie metadanych z nazwy pliku
Na stronie "Metadata batch edit" dodać przycisk "Load metadata from filename". Po kliknięciu w przycisk powyżej tabel... Michał Marcińczuk
12:08 Zadanie #8558 (Zamknięty): Strona do masowej edycji metadanych
Dodać stronę Metadata batch edit, na której będą wyświetlone metadane w postaci tabelarycznej:
# Wierszach dokumenty...
Michał Marcińczuk
12:03 Zadanie #8557 (Zamknięty): Pole filename w tabeli reports
Dodać pole filename typu Text, w którym będzie zapisana nazwa pliku (bez rozszerzenia).
Po dodaniu pola należy uak...
Michał Marcińczuk
11:58 Zadanie #8553 (Przypisany): Obsługa wielowyrazowych nazw pól metadanych
Michał Marcińczuk
10:22 Zadanie #8553 (Zamknięty): Obsługa wielowyrazowych nazw pól metadanych
Dodanie pola metadanych z wielowyrazową nazwą kończy się następującym błędem:... Michał Marcińczuk
11:58 Zadanie #7573 (Rozwiązany): Dodać obsługę błędów
Mikołaj Szewczyk
11:49 Zadanie #8556 (Zamknięty): Lifting strony z Metadanymi dokumentu
Formularze na stronie z metadanymi dostosować do wyglądu Boostrap.
Po realizacji #8553 podmienić nazwy custom meta...
Michał Marcińczuk
11:16 Pakiet #8554 (Przypisany): Wgrywanie dokumentów — oczytywanie metadanych z nazwy plików
Michał Marcińczuk
10:28 Pakiet #8554 (Zamknięty): Wgrywanie dokumentów — oczytywanie metadanych z nazwy plików
Do ustalenia:
# Jak definiować strukturę nazwy plików?
# Jak wiązać elementy nazwy plików z polami metadanych?
# J...
Michał Marcińczuk
10:39 Zadanie #8555 (Przypisany): Domyślna wartość dla własnych metadanych
Michał Marcińczuk
10:39 Zadanie #8555: Domyślna wartość dla własnych metadanych
Janku, zweryfikuj, czy o to chodzi. Jeżeli coś nie zostało ujęte, to dodaj w komentarzu. Michał Marcińczuk
10:35 Zadanie #8555 (Zamknięty): Domyślna wartość dla własnych metadanych
Dodać opcję domyślnej wartości dla własnych pól metadanych. Opcja powinna być alternatywą dla pola null. Dostępna na ... Michał Marcińczuk

28 Feb 2018

17:51 Przypięte #8552 (Nowy): Dyskusje na temat funkcjonalności Inforexa, prace koncepcyjne, opis zadań...
Michał Marcińczuk
17:37 Zadanie #8519 (Zamknięty): Uruchomienie logowania federacyjnego na inforex.clarin-pl.eu
Michał Marcińczuk
17:36 Zadanie #8551 (Zamknięty): Opcje filtrowania na stronie Statistics jak na stronie Annotations
Dodać takie same opcje filtrowania co na stronie Annotations. Filtrowanie po podkorpusie na tej stronie jest niepotrz... Michał Marcińczuk
14:37 Zadanie #8550 (Zamknięty): Tagowanie dokumentów z poziomu Inforexa (podpięcie MorphoDity na potrz...
Michał Marcińczuk
09:55 Zadanie #8453 (Rozwiązany): Uzupełnienie modułu do eksportu danych o możliwość eksportowania anot...
Mikołaj Szewczyk

27 Feb 2018

10:59 Zadanie #8471 (Rozwiązany): Exporter relation_set_id=NUM powinien eksportować tylko relacje w try...
Mikołaj Szewczyk

21 Feb 2018

11:14 Zadanie #7572 (Rozwiązany): Zapis statystyk eksportowanych elementów do paczki z korpusem
Mikołaj Szewczyk

20 Feb 2018

09:35 Błąd #8342 (Rozwiązany): Ajax a_annotation_edit_update
Mikołaj Szewczyk

19 Feb 2018

12:26 Zadanie #7571 (Rozwiązany): Możliwość definicji eksportu lematów anotacji i relacji między anotac...
Mikołaj Szewczyk
10:03 Zadanie #7570 (Rozwiązany): Możliwość definicji indeksów plików
Mikołaj Szewczyk
 

Also available in: Atom