Activity

From 31 Jan 2018 to 01 Mar 2018

01 Mar 2018

21:07 Zadanie #8458 (Rozwiązany): Rozszerzenie modułu eksportu o definicję atrybutów
Michał Marcińczuk
12:31 Przypięte #8552: Dyskusje na temat funkcjonalności Inforexa, prace koncepcyjne, opis zadań, testo...
Specyfikacja zadań zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Janka Wieczorka dla Rafała Zimnego. Zadania zebrane w ... Michał Marcińczuk
12:24 Zadanie #8559 (Zamknięty): Odczytywanie metadanych z nazwy pliku
Na stronie "Metadata batch edit" dodać przycisk "Load metadata from filename". Po kliknięciu w przycisk powyżej tabel... Michał Marcińczuk
12:08 Zadanie #8558 (Zamknięty): Strona do masowej edycji metadanych
Dodać stronę Metadata batch edit, na której będą wyświetlone metadane w postaci tabelarycznej:
# Wierszach dokumenty...
Michał Marcińczuk
12:03 Zadanie #8557 (Zamknięty): Pole filename w tabeli reports
Dodać pole filename typu Text, w którym będzie zapisana nazwa pliku (bez rozszerzenia).
Po dodaniu pola należy uak...
Michał Marcińczuk
11:58 Zadanie #8553 (Przypisany): Obsługa wielowyrazowych nazw pól metadanych
Michał Marcińczuk
10:22 Zadanie #8553 (Zamknięty): Obsługa wielowyrazowych nazw pól metadanych
Dodanie pola metadanych z wielowyrazową nazwą kończy się następującym błędem:... Michał Marcińczuk
11:58 Zadanie #7573 (Rozwiązany): Dodać obsługę błędów
Mikołaj Szewczyk
11:49 Zadanie #8556 (Zamknięty): Lifting strony z Metadanymi dokumentu
Formularze na stronie z metadanymi dostosować do wyglądu Boostrap.
Po realizacji #8553 podmienić nazwy custom meta...
Michał Marcińczuk
11:16 Pakiet #8554 (Przypisany): Wgrywanie dokumentów — oczytywanie metadanych z nazwy plików
Michał Marcińczuk
10:28 Pakiet #8554 (Zamknięty): Wgrywanie dokumentów — oczytywanie metadanych z nazwy plików
Do ustalenia:
# Jak definiować strukturę nazwy plików?
# Jak wiązać elementy nazwy plików z polami metadanych?
# J...
Michał Marcińczuk
10:39 Zadanie #8555 (Przypisany): Domyślna wartość dla własnych metadanych
Michał Marcińczuk
10:39 Zadanie #8555: Domyślna wartość dla własnych metadanych
Janku, zweryfikuj, czy o to chodzi. Jeżeli coś nie zostało ujęte, to dodaj w komentarzu. Michał Marcińczuk
10:35 Zadanie #8555 (Zamknięty): Domyślna wartość dla własnych metadanych
Dodać opcję domyślnej wartości dla własnych pól metadanych. Opcja powinna być alternatywą dla pola null. Dostępna na ... Michał Marcińczuk

28 Feb 2018

17:51 Przypięte #8552 (Nowy): Dyskusje na temat funkcjonalności Inforexa, prace koncepcyjne, opis zadań...
Michał Marcińczuk
17:37 Zadanie #8519 (Zamknięty): Uruchomienie logowania federacyjnego na inforex.clarin-pl.eu
Michał Marcińczuk
17:36 Zadanie #8551 (Zamknięty): Opcje filtrowania na stronie Statistics jak na stronie Annotations
Dodać takie same opcje filtrowania co na stronie Annotations. Filtrowanie po podkorpusie na tej stronie jest niepotrz... Michał Marcińczuk
14:37 Zadanie #8550 (Zamknięty): Tagowanie dokumentów z poziomu Inforexa (podpięcie MorphoDity na potrz...
Michał Marcińczuk
09:55 Zadanie #8453 (Rozwiązany): Uzupełnienie modułu do eksportu danych o możliwość eksportowania anot...
Mikołaj Szewczyk

27 Feb 2018

10:59 Zadanie #8471 (Rozwiązany): Exporter relation_set_id=NUM powinien eksportować tylko relacje w try...
Mikołaj Szewczyk

21 Feb 2018

11:14 Zadanie #7572 (Rozwiązany): Zapis statystyk eksportowanych elementów do paczki z korpusem
Mikołaj Szewczyk

20 Feb 2018

09:35 Błąd #8342 (Rozwiązany): Ajax a_annotation_edit_update
Mikołaj Szewczyk

19 Feb 2018

12:26 Zadanie #7571 (Rozwiązany): Możliwość definicji eksportu lematów anotacji i relacji między anotac...
Mikołaj Szewczyk
10:03 Zadanie #7570 (Rozwiązany): Możliwość definicji indeksów plików
Mikołaj Szewczyk

16 Feb 2018

17:56 Zadanie #8540 (Przypisany): Zaktualizować galerię
Dodać więcej aktualnych zrzutów ekranów prezentujących funkcjonalności Inforexa Michał Marcińczuk
17:55 Zadanie #8539 (Przypisany): Podlinkować dokumentację
Wstawić link do dokumentacji (przewodnik użytkownika) Inforexa Michał Marcińczuk
17:54 Zadanie #8538 (Przypisany): Uzupełnić listę funkcjonalności
Uzupełnić listę funkcjonalności i ładnie to graficznie zaprezentować. Michał Marcińczuk
17:52 Zadanie #8537 (Zamknięty): Dodanie najnowszego artykułu o Inforex z RANLP
* dodać cytowanie,
* wstawić aktualny plakat
Michał Marcińczuk
17:50 Pakiet #8536 (Przypisany): Aktualizacja strony About
Strona About wymaga aktualizacji Michał Marcińczuk
17:42 Zadanie #8055 (Zamknięty): Prawo edycji schematu anotacji dla innych użytkowników
Michał Marcińczuk
17:40 Zadanie #8535 (Zamknięty): Podział a_corpus_delete na trzy osobne akcje
a_corpus_delete wykonuje obecnie jedno z trzech zadan:
* usunięcie korpusu,
* usunięcie podkorpusu,
* usunięcie fl...
Michał Marcińczuk
17:37 Błąd #6466 (Przypisany): Usuwanie korpusów
Obecny sposób usuwania korpusów sprowadza się do wywołania... Michał Marcińczuk
17:31 Zadanie #7987 (Zamknięty): Uwzględnienie nakładających się anotacji w badaniu zgodności
Michał Marcińczuk
17:30 Zadanie #7988 (Zamknięty): Tworzenie schematów anotacji przez użytkowników
Michał Marcińczuk
17:25 Błąd #8032 (Zamknięty): Problem z długimi anotacjami
Michał Marcińczuk
16:47 Zadanie #8534 (Zamknięty): Współdzielone schematy anotacji powinny być widoczne w Custom annotati...
Jeżeli użytkownika A stworzy prywatny schemat SchematA i przydzieli użytkownikowi B prawo jego edycji, to użytkownik ... Michał Marcińczuk
16:43 Błąd #8533 (Zamknięty): Brak możliwości wyboru użytkowników dla opcji Share with other users jeże...
Jeżeli Access=private, to lista użtkowników jest pusta. Powinna istnieć możliwość wskazania użytkowników, którzy mogą... Michał Marcińczuk
16:41 Zadanie #8532 (Zamknięty): Dodać tootlip do przycisku "Share with other users" na stronie Custom ...
Treść tooltipa "Allow specified users to use and modify this annotation set" Michał Marcińczuk
16:32 Błąd #8531 (Przypisany): Błąd w perspektywie Agreement
Po dodaniu obsługi błędów z #8530 należy usunąć przyczynę powstawania tego błędu.... Michał Marcińczuk
16:30 Zadanie #8530 (Zamknięty): Obsługa wyjątków w perspektywie Agreement
Próba wstawienia tagu w HtmlStr2 przekraczającego granicę dokumenty kończy się rzuceniem błędu na ekran. Należy dodać... Michał Marcińczuk
16:00 Zadanie #8079 (Zamknięty): Tryb badania zgodności dla relacji
Michał Marcińczuk
15:56 Błąd #8084 (Zamknięty): Niewyświetlanie w perspektywie Agreement kilku anotacji jednego fragmentu
Michał Marcińczuk
15:54 Błąd #8410: brak akcji w perspektywie Agreement
Marcinie, zweryfikuj, czy ten problem jeszcze występuje. Jeżeli uda się go Tobie odtworzyć, to napisz, w jakim dokume... Michał Marcińczuk
15:28 Błąd #8529 (Zamknięty): Błąd przy zapisie w perspektywie dokumentu Content
W trybie full przy zmianie treści i zapisie zmian rzucony zostaje wyjątek:... Michał Marcińczuk
15:26 Zadanie #8528 (Zamknięty): Automatyczne dopasowanie strony Content do wielkości ekranu
Strona do edycji treści dokumentu nie mieści się na stronie, co wymaga przewijania. Należy automatycznie dostosować d... Michał Marcińczuk
15:21 Zadanie #8527 (Zamknięty): Historia zmian statusu flag dla całego korpusu
Dodać stronę, na której będzie wyświetlana zbiorcza historia zmiany statusów flag dla dokumentów w korpusie. Strona p... Michał Marcińczuk
15:20 Zadanie #8526 (Zamknięty): Historia zmian statusu flag dla dokumentu
Dodać perspektywę dokumentu, w której będzie wyświetlana historia zmian statusów flag. Strona powinna umożliwiać filt... Michał Marcińczuk
15:18 Pakiet #8525 (Zamknięty): Mechanizm śledzenia zmian statusów flag
Michał Marcińczuk
15:06 Zadanie #7574 (Rozwiązany): Mechanizm informowania o postępie eksportu
Mikołaj Szewczyk
13:47 Zadanie #8523 (Przypisany): Strona do weryfikacji poprawności instalacji i konfiguracji Inforexa
Dodać stronę, na której będzie widoczny status konfiguracji Inforexa.
Testy:
* sprawdzenie prawa zapisu do katalo...
Michał Marcińczuk
13:43 Zadanie #8522 (Przypisany): Sprawdzić kod pod kątem sql-injection
Znaleźć miejsca w kodzie, gdzie do budowania kwerend wykorzystywana jest konkatenacja.
Wyniki analiza zapisać w p...
Michał Marcińczuk
13:40 Story #8521 (Nowy): Przygotowanie kodów Inforexa do upublicznienia
Upublicznienie kodów Inforex na repozytorium https://github.com/clarin-pl
Przed upublicznieniem kodów trzeba wykon...
Michał Marcińczuk
13:32 Błąd #8456 (Zamknięty): Poprawa wyświetlania statystyk anotacji
Michał Marcińczuk
13:20 Zadanie #8519: Uruchomienie logowania federacyjnego na inforex.clarin-pl.eu
Występuje problem, ponieważ Inforex nie widzi użytkownika zalogowanego federacyjnie jako zalogowanego użytkownika. Michał Marcińczuk
09:46 Błąd #8483 (Zamknięty): brak możliwości utworzenia nowego (pod)zestawu kategorii anotacji
Marcin Oleksy

15 Feb 2018

18:00 Błąd #8343 (Zamknięty): Ajax a_annotation_edit_delete
Michał Marcińczuk
17:59 Błąd #8342: Ajax a_annotation_edit_update
Problem nadal występuje. Kwerenda została poprawiona, ale identyfikator typu anotacji nie jest przesyłany. W kodzie j... Michał Marcińczuk
17:45 Zadanie #8509 (Zamknięty): wysokość wierszy w kolumnach Morphological Disambiguation Agreement
Michał Marcińczuk
17:45 Zadanie #8520 (Przypisany): Perspektywa do uzgadniania analizy morfologicznej — wybór interpretac...
Problem analogiczny do #8470. Wybrana analiza powinna być zapisana od razu po wyborze. Teraz po uzgodnieni ostatniego... Michał Marcińczuk
17:45 Wsparcie #8470 (Zamknięty): Perspektywa do weryfikacji analizy morfologicznej — dodanie nowej int...
Michał Marcińczuk
17:26 Zadanie #8519 (Zamknięty): Uruchomienie logowania federacyjnego na inforex.clarin-pl.eu
Jak Marcin rozwiąże problem z siecią to dokończyć konfigurację logowania federacyjnego na inforex.clarin-pl.eu Michał Marcińczuk
15:11 Błąd #6487 (Zamknięty): Filtrowanie "Search text"
Michał Marcińczuk
15:10 Błąd #8174 (Zamknięty): Brak pola id w tabeli z dodatkowymi metadanymi
Michał Marcińczuk
15:10 Zadanie #8518 (Nowy): Uaktualnić wygląd strony do edycji metadanych Documents>>Metadata
Formularz do edycji metadanych jest w starym stylu. Należy dostosować do wyglądu Bootstra, tj. przerobić z tabeli na ... Michał Marcińczuk
14:54 Błąd #8463 (W toku): Niepoprawna wartość pola Access w formularzu edycji po dodaniu
Problem nadal występuje. Zrzut w załączniku. Widać, że w tabeli pole jest public, a po otwarciu formularza Private. Michał Marcińczuk
14:49 Błąd #8498 (Zamknięty): Dopasowanie strony z relacjami do wielkości okna
Michał Marcińczuk
14:20 Zadanie #8459 (Zamknięty): Filtrowanie anotacji po użytkownikach w perspektywie Preview
Michał Marcińczuk
14:15 Zadanie #8465 (Zamknięty): Uprościć kwerendy w metodzie getCorporaAnnotationSetStats
Michał Marcińczuk
14:07 Zadanie #8466 (Zamknięty): Zmiana kolumny Public corpora w tabeli Annotation sets
Michał Marcińczuk
14:05 Zadanie #8517 (Zamknięty): Ukrycie linku "show" w kolumnie Public corpora na stronie Annotations ...
Usunięcie linku "show" spowoduje brak wyrównania liczby korpusów, dlatego trzeba podzielić kolumnę na dwie kolumny: j... Michał Marcińczuk
13:46 Zadanie #8461 (Zamknięty): Filtrowanie anotacji
Michał Marcińczuk

14 Feb 2018

14:54 Błąd #6487 (Rozwiązany): Filtrowanie "Search text"
Mikołaj Szewczyk
14:54 Zadanie #8461 (Rozwiązany): Filtrowanie anotacji
Mikołaj Szewczyk
14:50 Zadanie #8516 (Zamknięty): Mechanizm generacji URL z filtrami na stronie "annmap"
Trzeba dodać pop-up, w którym wyświetlane będzie wygenerowane URL zawierające parametry filtrów anotacji. URL będzie ... Mikołaj Szewczyk
14:17 Zadanie #7571: Możliwość definicji eksportu lematów anotacji i relacji między anotacjami
chunks=3,4:annotation_set_id=7&lemma_annotation_set_id=1&relation_set_id=7
Podwójne checkboxy dla annotation setów -...
Mikołaj Szewczyk
13:30 Zadanie #7570: Możliwość definicji indeksów plików
Kolejny element analogicznie do selectors i extractors - indices. Użytkownik wpisuje nazwę pliku i wybiera flage i st... Mikołaj Szewczyk

09 Feb 2018

10:12 Błąd #8483: brak możliwości utworzenia nowego (pod)zestawu kategorii anotacji
Update od użytkownika:
Nie podświetla nazwy potencjalnej kategorii na bordowo, zostaje błękitna. Niestety dalej nie ...
Marcin Oleksy

02 Feb 2018

13:50 Zadanie #8509 (Gotowy): wysokość wierszy w kolumnach Morphological Disambiguation Agreement
Rozwiązane w commit #ab49852083fd7723d857324eebb3faf38c241a06. Wojtek Rauk

01 Feb 2018

12:03 Zadanie #8510 (Przypisany): Strona z podsumowaniem zgodności znakowania morfologicznego dla zbior...
Michał Marcińczuk
11:53 Zadanie #8510 (Przypisany): Strona z podsumowaniem zgodności znakowania morfologicznego dla zbior...
Strona będzie składała się z trzech kolumna:
* lewa kolumna — tabelka z listą dokumentów,
* środkowa kolumna — tabe...
Michał Marcińczuk
10:30 Zadanie #8509 (Zamknięty): wysokość wierszy w kolumnach Morphological Disambiguation Agreement
Wymusić jednakową wysokość wierszy dla wszystkich kolumn w perspektywie Morphological Disambiguation Agreement (Annot... Marcin Oleksy

31 Jan 2018

14:55 Zadanie #8508 (Zamknięty): Pole na datę i czas utworzenia korpusu
Dodać do tabeli corpora pole z datą i czasem utworzenia korpusu. Pole uzupełniane automatycznie w momencie utworzenia... Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom