Activity

From 15 Jan 2018 to 13 Feb 2018

09 Feb 2018

10:12 Błąd #8483: brak możliwości utworzenia nowego (pod)zestawu kategorii anotacji
Update od użytkownika:
Nie podświetla nazwy potencjalnej kategorii na bordowo, zostaje błękitna. Niestety dalej nie ...
Marcin Oleksy

02 Feb 2018

13:50 Zadanie #8509 (Gotowy): wysokość wierszy w kolumnach Morphological Disambiguation Agreement
Rozwiązane w commit #ab49852083fd7723d857324eebb3faf38c241a06. Wojtek Rauk

01 Feb 2018

12:03 Zadanie #8510 (Przypisany): Strona z podsumowaniem zgodności znakowania morfologicznego dla zbior...
Michał Marcińczuk
11:53 Zadanie #8510 (Przypisany): Strona z podsumowaniem zgodności znakowania morfologicznego dla zbior...
Strona będzie składała się z trzech kolumna:
* lewa kolumna — tabelka z listą dokumentów,
* środkowa kolumna — tabe...
Michał Marcińczuk
10:30 Zadanie #8509 (Zamknięty): wysokość wierszy w kolumnach Morphological Disambiguation Agreement
Wymusić jednakową wysokość wierszy dla wszystkich kolumn w perspektywie Morphological Disambiguation Agreement (Annot... Marcin Oleksy

31 Jan 2018

14:55 Zadanie #8508 (Zamknięty): Pole na datę i czas utworzenia korpusu
Dodać do tabeli corpora pole z datą i czasem utworzenia korpusu. Pole uzupełniane automatycznie w momencie utworzenia... Michał Marcińczuk

29 Jan 2018

14:35 Wsparcie #8470 (Rozwiązany): Perspektywa do weryfikacji analizy morfologicznej — dodanie nowej in...
Dodawanie nowej interpretacji morfologicznej w dalszym ciągu jest zapisywanie dopiero po przejściu do następnego toke... Wojtek Rauk

24 Jan 2018

11:42 Zadanie #8459 (Rozwiązany): Filtrowanie anotacji po użytkownikach w perspektywie Preview
Mikołaj Szewczyk

23 Jan 2018

14:48 Błąd #8498 (Rozwiązany): Dopasowanie strony z relacjami do wielkości okna
Mikołaj Szewczyk
13:16 Błąd #8498 (Zamknięty): Dopasowanie strony z relacjami do wielkości okna
Po zmianie Mode z Final na Agreement prawa kolumna wychodzi poza ekran. Po zmianie należy dopasować wysokość panelu z... Michał Marcińczuk
14:16 Zadanie #8458 (Przypisany): Rozszerzenie modułu eksportu o definicję atrybutów
Michał Marcińczuk
14:14 Zadanie #8471 (Przypisany): Exporter relation_set_id=NUM powinien eksportować tylko relacje w try...
Michał Marcińczuk
14:08 Zadanie #8461 (Przypisany): Filtrowanie anotacji
Michał Marcińczuk
14:07 Zadanie #8459 (Przypisany): Filtrowanie anotacji po użytkownikach w perspektywie Preview
Michał Marcińczuk
14:05 Zadanie #8055 (Rozwiązany): Prawo edycji schematu anotacji dla innych użytkowników
Mikołaj Szewczyk
14:04 Zadanie #8466 (Rozwiązany): Zmiana kolumny Public corpora w tabeli Annotation sets
Mikołaj Szewczyk
13:57 Błąd #8463 (Rozwiązany): Niepoprawna wartość pola Access w formularzu edycji po dodaniu
Mikołaj Szewczyk
13:57 Błąd #8174 (Rozwiązany): Brak pola id w tabeli z dodatkowymi metadanymi
Mikołaj Szewczyk
13:45 Zadanie #8465 (Rozwiązany): Uprościć kwerendy w metodzie getCorporaAnnotationSetStats
Mikołaj Szewczyk
13:28 Zadanie #8460 (Zamknięty): Widok z analiza zgodności dla relacji dla wielu dokumentów
Michał Marcińczuk
13:21 Zadanie #8460 (W toku): Widok z analiza zgodności dla relacji dla wielu dokumentów
Otwieram, ponieważ nie jestem w stanie zweryfikować realizacji. W załączonym zrzucie jest to co widzę po wejście w pe... Michał Marcińczuk
13:21 Zadanie #8460 (Gotowy): Widok z analiza zgodności dla relacji dla wielu dokumentów
Michał Marcińczuk
13:16 Zadanie #8455 (Zamknięty): Filtrowanie relacji po stage na stronie z listą relacji
Michał Marcińczuk

18 Jan 2018

14:08 Błąd #8462 (Zamknięty): Brak możliwości zmiany symbolicznej nazwy typu anotacji (Symbolic name)
Michał Marcińczuk
10:47 Błąd #8483 (Zamknięty): brak możliwości utworzenia nowego (pod)zestawu kategorii anotacji
W sekcji Custom Annotation Sets jest możliwośc stworzenia jedynie zestawu anotacji. Problem pojawia się przy tworzeni... Marcin Oleksy
 

Also available in: Atom