Activity

From 31 Dec 2017 to 29 Jan 2018

29 Jan 2018

14:35 Wsparcie #8470 (Rozwiązany): Perspektywa do weryfikacji analizy morfologicznej — dodanie nowej in...
Dodawanie nowej interpretacji morfologicznej w dalszym ciągu jest zapisywanie dopiero po przejściu do następnego toke... Wojtek Rauk

24 Jan 2018

11:42 Zadanie #8459 (Rozwiązany): Filtrowanie anotacji po użytkownikach w perspektywie Preview
Mikołaj Szewczyk

23 Jan 2018

14:48 Błąd #8498 (Rozwiązany): Dopasowanie strony z relacjami do wielkości okna
Mikołaj Szewczyk
13:16 Błąd #8498 (Zamknięty): Dopasowanie strony z relacjami do wielkości okna
Po zmianie Mode z Final na Agreement prawa kolumna wychodzi poza ekran. Po zmianie należy dopasować wysokość panelu z... Michał Marcińczuk
14:16 Zadanie #8458 (Przypisany): Rozszerzenie modułu eksportu o definicję atrybutów
Michał Marcińczuk
14:14 Zadanie #8471 (Przypisany): Exporter relation_set_id=NUM powinien eksportować tylko relacje w try...
Michał Marcińczuk
14:08 Zadanie #8461 (Przypisany): Filtrowanie anotacji
Michał Marcińczuk
14:07 Zadanie #8459 (Przypisany): Filtrowanie anotacji po użytkownikach w perspektywie Preview
Michał Marcińczuk
14:05 Zadanie #8055 (Rozwiązany): Prawo edycji schematu anotacji dla innych użytkowników
Mikołaj Szewczyk
14:04 Zadanie #8466 (Rozwiązany): Zmiana kolumny Public corpora w tabeli Annotation sets
Mikołaj Szewczyk
13:57 Błąd #8463 (Rozwiązany): Niepoprawna wartość pola Access w formularzu edycji po dodaniu
Mikołaj Szewczyk
13:57 Błąd #8174 (Rozwiązany): Brak pola id w tabeli z dodatkowymi metadanymi
Mikołaj Szewczyk
13:45 Zadanie #8465 (Rozwiązany): Uprościć kwerendy w metodzie getCorporaAnnotationSetStats
Mikołaj Szewczyk
13:28 Zadanie #8460 (Zamknięty): Widok z analiza zgodności dla relacji dla wielu dokumentów
Michał Marcińczuk
13:21 Zadanie #8460 (W toku): Widok z analiza zgodności dla relacji dla wielu dokumentów
Otwieram, ponieważ nie jestem w stanie zweryfikować realizacji. W załączonym zrzucie jest to co widzę po wejście w pe... Michał Marcińczuk
13:21 Zadanie #8460 (Gotowy): Widok z analiza zgodności dla relacji dla wielu dokumentów
Michał Marcińczuk
13:16 Zadanie #8455 (Zamknięty): Filtrowanie relacji po stage na stronie z listą relacji
Michał Marcińczuk

18 Jan 2018

14:08 Błąd #8462 (Zamknięty): Brak możliwości zmiany symbolicznej nazwy typu anotacji (Symbolic name)
Michał Marcińczuk
10:47 Błąd #8483 (Zamknięty): brak możliwości utworzenia nowego (pod)zestawu kategorii anotacji
W sekcji Custom Annotation Sets jest możliwośc stworzenia jedynie zestawu anotacji. Problem pojawia się przy tworzeni... Marcin Oleksy

12 Jan 2018

14:39 Zadanie #8475 (Przypisany): Poprawienie tagowania tekstu ze znakiem &
Poprawić obsługę tagowania tekstu w formacie plain, który zawiera znak &. Jest on traktowany jako & Michał Marcińczuk

11 Jan 2018

19:15 Zadanie #8472 (Nowy): Eksport relacji w trybie agreement dla wskazanego użytkownika
Opis do uzupełnienia Michał Marcińczuk
19:13 Zadanie #8471 (Zamknięty): Exporter relation_set_id=NUM powinien eksportować tylko relacje w tryb...
Obecnie uwzględniane są wszystkie stage relacji, zarówno final jak i agreement.
Przykład do testów:
Selectors:
...
Michał Marcińczuk
06:33 Błąd #6487 (Przypisany): Filtrowanie "Search text"
Błąd wynika stąd, że parametr jest wstawiany poprzez konkatenację, a nie jako parametr szablonu zapytania.
Miejsca...
Michał Marcińczuk

10 Jan 2018

22:52 Błąd #7682 (Zamknięty): kojarzenie anotacji
Ta zmiana została wprowadzona. Wprawdzie jest inny błąd, ale ten wątek został wykonany. Michał Marcińczuk
22:48 Błąd #8174: Brak pola id w tabeli z dodatkowymi metadanymi
Dla nowego korpusu, przy dodaniu pierwszego pola z metadanymi tworzona jest tabela na metadane i dodane pole. Powinna... Michał Marcińczuk
16:26 Zadanie #8077 (Zamknięty): Statystyki niezalogowanych użytkowników
Michał Marcińczuk
16:25 Zadanie #8076 (Zamknięty): Strona ze statystykami aktywności użytkowników
Michał Marcińczuk
16:25 Zadanie #8081 (Zamknięty): Uaktualnić szablon i okno do logowania dla strony noaccess
Michał Marcińczuk
16:24 Błąd #8083 (Zamknięty): Zmiana kolejności przycisków na stronie Words frequency
Michał Marcińczuk
16:19 Błąd #8091 (Zamknięty): Zablokować możliwość tworzenia anotacji z elementów wskazujących relacje ...
Michał Marcińczuk
16:16 Błąd #8310 (Zamknięty): Brak uprawnień do dodania użytkownika do korpusu
Michał Marcińczuk
16:13 Błąd #8092 (Zamknięty): Błędna kolejność zagnieżdżeń anotacji i tokenów
Michał Marcińczuk
16:12 Błąd #8307 (Zamknięty): zawieszanie systemu do anotacji morfosyntaktycznej
Michał Marcińczuk
16:06 Wsparcie #8470 (Zamknięty): Perspektywa do weryfikacji analizy morfologicznej — dodanie nowej int...
Zauważyłem, że po dodaniu nowej interpretacji morfologicznej nie jest ona od razu zapisywana w bazie. Pojawia się w i... Michał Marcińczuk
15:52 Błąd #8312 (Zamknięty): Skrypt do tokenizacji nie taguje ostatniego pliku z listy
Michał Marcińczuk
15:50 Błąd #8313 (Zamknięty): Błąd wyświetlania dla dokumentu bez tagowania w perspektywie Morphologica...
Michał Marcińczuk
15:49 Zadanie #8340 (Zamknięty): Dodać możliwość eksportu atrybutów anotacji
Michał Marcińczuk
15:47 Błąd #8343 (Rozwiązany): Ajax a_annotation_edit_delete
Michał Marcińczuk
15:13 Błąd #8344 (Zamknięty): Ajax a_report_get_annotation_relation_types
Michał Marcińczuk
15:13 Zadanie #8469 (Nowy): Refactoring zapytania w a_report_get_annotation_relation_types
W miarę możliwości należy uprościć zapytanie w a_report_get_annotation_relation_types poprzez zastąpienie zagnieżdżon... Michał Marcińczuk
07:22 Zadanie #8078 (Zamknięty): Edycja metadanych typu enum w widoku dokumentu
Michał Marcińczuk
07:20 Zadanie #8064 (Zamknięty): Tasks -> New task: opcja wskazania dokumentów po wartości flagi
Michał Marcińczuk
07:19 Zadanie #8063 (Zamknięty): Reaktywacja zakładki Metadane w ustawieniach korpusu
Michał Marcińczuk
07:19 Błąd #8467 (Nowy): Błąd przy zmianie typu kolumny w metadanych
Edytując metadane korpusu (Settings > Metadata) dostępna jest opcja zmiany typu kolumny. Przy zmianie typu kolumny z ... Michał Marcińczuk
07:13 Zadanie #8062 (Zamknięty): Reorganizacja strony z użytkownikami przypisanymi do korpusu
Michał Marcińczuk
07:11 Zadanie #6456 (Zamknięty): Masowa zmiana statusu flagi
Michał Marcińczuk
06:55 Zadanie #8061 (Zamknięty): Strona do przeglądania publicznych schematów anotacji
Michał Marcińczuk
06:54 Zadanie #8466 (Zamknięty): Zmiana kolumny Public corpora w tabeli Annotation sets
Na stronie publicznej Annotations, w tabeli Annotation set należy zmienić zawartość kolumny Public corpora. Powinna b... Michał Marcińczuk
06:51 Zadanie #8465 (Zamknięty): Uprościć kwerendy w metodzie getCorporaAnnotationSetStats
Obecna metoda ma postać: ... Michał Marcińczuk
06:34 Zadanie #8060 (Zamknięty): Usunąć unikalność nazwy zbioru anotacji
Michał Marcińczuk

09 Jan 2018

23:31 Zadanie #8057 (Zamknięty): Zmiana mechanizmu do ustalania styli dla anotacji
Michał Marcińczuk
23:29 Zadanie #8464 (Nowy): Custom relation sets
Dodać stronę Custom relation sets w ustawieniach korpusu (Settings), przez którą właściciel lub manager korpusu będą ... Michał Marcińczuk
23:24 Zadanie #8056 (Zamknięty): Custom relation sets
Michał Marcińczuk
23:23 Zadanie #8051 (Zamknięty): Przycisk do tworzenia korpusu dla zalogowanego użytkownika
Michał Marcińczuk
23:22 Zadanie #8050 (Zamknięty): Pole name i description dla zbioru relacji
Michał Marcińczuk
23:21 Zadanie #8049 (Zamknięty): Możliwość wyboru zbiorów relacji dla poszczególnych korpusów
Michał Marcińczuk
23:17 Błąd #8463 (Zamknięty): Niepoprawna wartość pola Access w formularzu edycji po dodaniu
Scenariusz:
# Przechodzę na stronę Administrator > Relations
# Klikam Create w Relation Sets
# Wypełniam formula...
Michał Marcińczuk
23:11 Zadanie #8048 (Zamknięty): Opcja edycji, dodawania i usuwania zbiorów relacji
Michał Marcińczuk
23:10 Błąd #8047 (Zamknięty): Przypisując nową perspektywę do korpusu nie można ustawić sposobu dostępu...
Michał Marcińczuk
23:09 Błąd #8462 (Zamknięty): Brak możliwości zmiany symbolicznej nazwy typu anotacji (Symbolic name)
Problem występuje zarówno z poziomu panelu administracyjnego (Administrator > Annotations) jak i z poziomu Custom Ann... Michał Marcińczuk
23:02 Błąd #8034 (Zamknięty): Edycja kategorii anotacji
Michał Marcińczuk
23:01 Zadanie #8024 (Zamknięty): Przebudowa strony do edycji schematów relacji między anotacjami
Michał Marcińczuk
23:00 Błąd #8033 (Zamknięty): Brak możliwości tworzenia anotacji wewnątrz anotacji
Michał Marcińczuk
22:59 Zadanie #8023 (Zamknięty): Data i godzina ostatniej aktywności użytkownika
Michał Marcińczuk
22:58 Zadanie #8021 (Zamknięty): Aktualizacja strony Export do nowego layoutu
Michał Marcińczuk
22:58 Zadanie #8022 (Zamknięty): Opcja filtrowania listy korpusów na stronie startowej
Michał Marcińczuk
22:46 Zadanie #8020 (Zamknięty): Przeorganizować pozycję w menu górnym do szybkiego przełączania korpusów
Michał Marcińczuk
22:44 Błąd #5972 (Zamknięty): Formularz logowania pozwala na wielokrotne kliknięcie
Michał Marcińczuk
15:35 Zadanie #8461 (Zamknięty): Filtrowanie anotacji
Obecnie statystyki anotacji można filtrować po podkorpusach i statusie anotacji. Dobrą opcją byłoby filtrowanie po me... Marcin Oleksy
15:18 Propozycja #8411: Usuwanie anotacji
Ustalić z Marcinem, gdzie ta opcja ma być dostępna. Michał Marcińczuk
15:16 Zadanie #8453 (Przypisany): Uzupełnienie modułu do eksportu danych o możliwość eksportowania anot...
Michał Marcińczuk
13:34 Zadanie #8453 (Zamknięty): Uzupełnienie modułu do eksportu danych o możliwość eksportowania anota...
Po wprowadzeniu możliwości anotowania dokumentów w trybie Agreement nie został odpowiednio dostosowany moduł do ekspo... Marcin Oleksy
15:05 Zadanie #8460 (Zamknięty): Widok z analiza zgodności dla relacji dla wielu dokumentów
Michał Marcińczuk
14:38 Zadanie #8459 (Zamknięty): Filtrowanie anotacji po użytkownikach w perspektywie Preview
Dodać filtr po użytkownikach (autorach) anotacji w perspektywie Preview. Można wyświetlać tylko tych użytkowników, kt... Michał Marcińczuk
14:35 Zadanie #8458 (Zamknięty): Rozszerzenie modułu eksportu o definicję atrybutów
W GUI do definicji eksportu należy dodać możliwość eksportu atrybutów dla anotacji. Definicja ekstraktora dla atrybut... Michał Marcińczuk
14:30 Zadanie #8457 (Nowy): Grupowanie eksportów po parent_export_id
Eksporty utworzone z innego eksportu powinny być zgrupowane pod eksportem nadrzędnym. Lista eksportów podrzędnych dom... Michał Marcińczuk
14:26 Błąd #8456 (Zamknięty): Poprawa wyświetlania statystyk anotacji
W sekcji "Annotation statistics" w kategorie rozbijane są na wersy - w osobnym wersie wyświetlane są nazwy anotacji, ... Marcin Oleksy
14:07 Zadanie #8455 (Zamknięty): Filtrowanie relacji po stage na stronie z listą relacji
Na stronie ze statystykami relacji należy dodać filtr umożliwiający wyświetlenie relacji a trybie final (domyślnie) l... Marcin Oleksy
13:46 Zadanie #8454 (Nowy): Dodanie opcji ponownego wykonania już zdefiniowanego dumpa w module Export
Dodanie przycisku Export again, który spowoduje wygenerowanie nowego dumpa dla istniejącej konfiguracji.
Techniczn...
Michał Marcińczuk

04 Jan 2018

13:35 Błąd #8307 (Rozwiązany): zawieszanie systemu do anotacji morfosyntaktycznej
Wojtek Rauk
13:34 Błąd #8312 (Rozwiązany): Skrypt do tokenizacji nie taguje ostatniego pliku z listy
[commit cccaa8e4bc590fcf11a13bfccded8311ae4bd924] Wojtek Rauk
13:30 Błąd #8313 (Rozwiązany): Błąd wyświetlania dla dokumentu bez tagowania w perspektywie Morphologic...
Wojtek Rauk
 

Also available in: Atom