Activity

From 11 Dec 2017 to 09 Jan 2018

09 Jan 2018

23:31 Zadanie #8057 (Zamknięty): Zmiana mechanizmu do ustalania styli dla anotacji
Michał Marcińczuk
23:29 Zadanie #8464 (Nowy): Custom relation sets
Dodać stronę Custom relation sets w ustawieniach korpusu (Settings), przez którą właściciel lub manager korpusu będą ... Michał Marcińczuk
23:24 Zadanie #8056 (Zamknięty): Custom relation sets
Michał Marcińczuk
23:23 Zadanie #8051 (Zamknięty): Przycisk do tworzenia korpusu dla zalogowanego użytkownika
Michał Marcińczuk
23:22 Zadanie #8050 (Zamknięty): Pole name i description dla zbioru relacji
Michał Marcińczuk
23:21 Zadanie #8049 (Zamknięty): Możliwość wyboru zbiorów relacji dla poszczególnych korpusów
Michał Marcińczuk
23:17 Błąd #8463 (Zamknięty): Niepoprawna wartość pola Access w formularzu edycji po dodaniu
Scenariusz:
# Przechodzę na stronę Administrator > Relations
# Klikam Create w Relation Sets
# Wypełniam formula...
Michał Marcińczuk
23:11 Zadanie #8048 (Zamknięty): Opcja edycji, dodawania i usuwania zbiorów relacji
Michał Marcińczuk
23:10 Błąd #8047 (Zamknięty): Przypisując nową perspektywę do korpusu nie można ustawić sposobu dostępu...
Michał Marcińczuk
23:09 Błąd #8462 (Zamknięty): Brak możliwości zmiany symbolicznej nazwy typu anotacji (Symbolic name)
Problem występuje zarówno z poziomu panelu administracyjnego (Administrator > Annotations) jak i z poziomu Custom Ann... Michał Marcińczuk
23:02 Błąd #8034 (Zamknięty): Edycja kategorii anotacji
Michał Marcińczuk
23:01 Zadanie #8024 (Zamknięty): Przebudowa strony do edycji schematów relacji między anotacjami
Michał Marcińczuk
23:00 Błąd #8033 (Zamknięty): Brak możliwości tworzenia anotacji wewnątrz anotacji
Michał Marcińczuk
22:59 Zadanie #8023 (Zamknięty): Data i godzina ostatniej aktywności użytkownika
Michał Marcińczuk
22:58 Zadanie #8021 (Zamknięty): Aktualizacja strony Export do nowego layoutu
Michał Marcińczuk
22:58 Zadanie #8022 (Zamknięty): Opcja filtrowania listy korpusów na stronie startowej
Michał Marcińczuk
22:46 Zadanie #8020 (Zamknięty): Przeorganizować pozycję w menu górnym do szybkiego przełączania korpusów
Michał Marcińczuk
22:44 Błąd #5972 (Zamknięty): Formularz logowania pozwala na wielokrotne kliknięcie
Michał Marcińczuk
15:35 Zadanie #8461 (Zamknięty): Filtrowanie anotacji
Obecnie statystyki anotacji można filtrować po podkorpusach i statusie anotacji. Dobrą opcją byłoby filtrowanie po me... Marcin Oleksy
15:18 Propozycja #8411: Usuwanie anotacji
Ustalić z Marcinem, gdzie ta opcja ma być dostępna. Michał Marcińczuk
15:16 Zadanie #8453 (Przypisany): Uzupełnienie modułu do eksportu danych o możliwość eksportowania anot...
Michał Marcińczuk
13:34 Zadanie #8453 (Zamknięty): Uzupełnienie modułu do eksportu danych o możliwość eksportowania anota...
Po wprowadzeniu możliwości anotowania dokumentów w trybie Agreement nie został odpowiednio dostosowany moduł do ekspo... Marcin Oleksy
15:05 Zadanie #8460 (Zamknięty): Widok z analiza zgodności dla relacji dla wielu dokumentów
Michał Marcińczuk
14:38 Zadanie #8459 (Zamknięty): Filtrowanie anotacji po użytkownikach w perspektywie Preview
Dodać filtr po użytkownikach (autorach) anotacji w perspektywie Preview. Można wyświetlać tylko tych użytkowników, kt... Michał Marcińczuk
14:35 Zadanie #8458 (Zamknięty): Rozszerzenie modułu eksportu o definicję atrybutów
W GUI do definicji eksportu należy dodać możliwość eksportu atrybutów dla anotacji. Definicja ekstraktora dla atrybut... Michał Marcińczuk
14:30 Zadanie #8457 (Nowy): Grupowanie eksportów po parent_export_id
Eksporty utworzone z innego eksportu powinny być zgrupowane pod eksportem nadrzędnym. Lista eksportów podrzędnych dom... Michał Marcińczuk
14:26 Błąd #8456 (Zamknięty): Poprawa wyświetlania statystyk anotacji
W sekcji "Annotation statistics" w kategorie rozbijane są na wersy - w osobnym wersie wyświetlane są nazwy anotacji, ... Marcin Oleksy
14:07 Zadanie #8455 (Zamknięty): Filtrowanie relacji po stage na stronie z listą relacji
Na stronie ze statystykami relacji należy dodać filtr umożliwiający wyświetlenie relacji a trybie final (domyślnie) l... Marcin Oleksy
13:46 Zadanie #8454 (Nowy): Dodanie opcji ponownego wykonania już zdefiniowanego dumpa w module Export
Dodanie przycisku Export again, który spowoduje wygenerowanie nowego dumpa dla istniejącej konfiguracji.
Techniczn...
Michał Marcińczuk

04 Jan 2018

13:35 Błąd #8307 (Rozwiązany): zawieszanie systemu do anotacji morfosyntaktycznej
Wojtek Rauk
13:34 Błąd #8312 (Rozwiązany): Skrypt do tokenizacji nie taguje ostatniego pliku z listy
[commit cccaa8e4bc590fcf11a13bfccded8311ae4bd924] Wojtek Rauk
13:30 Błąd #8313 (Rozwiązany): Błąd wyświetlania dla dokumentu bez tagowania w perspektywie Morphologic...
Wojtek Rauk

20 Dec 2017

13:35 Błąd #8410: brak akcji w perspektywie Agreement
Problem dotyczy prawdopodobnie długich dokumentów (lub raczej wielu anotacji) Marcin Oleksy

19 Dec 2017

14:12 Propozycja #8411 (Nowy): Usuwanie anotacji
Administrator powinien miec możliwość usuwania anotacji, które sa powiązane relacjami w trybie Agreement. W tym momec... Marcin Oleksy

15 Dec 2017

15:50 Błąd #8410 (Nowy): brak akcji w perspektywie Agreement
W perspektywie Agreement (uzgadnianie anotacji) klilknięcie przycisku "Apply actions" skutkuje tylko przeładowaniem a... Marcin Oleksy
 

Also available in: Atom