Activity

From 12 Sep 2017 to 11 Oct 2017

11 Oct 2017

16:03 Błąd #8174 (Zamknięty): Brak pola id w tabeli z dodatkowymi metadanymi
Sprawdzić, czy po ostatnich zmianach został rozwiązany problem braku pola id w tabeli na dodatkowe metadane dokumentów. Michał Marcińczuk

27 Sep 2017

09:50 Błąd #8092: Błędna kolejność zagnieżdżeń anotacji i tokenów
Anotacje zawierające pojedynczy token wyświetlane są wewnątrz tokenu przez co psuje się mechanizm automatycznego rozs... Mikołaj Szewczyk
09:49 Błąd #8092 (Zamknięty): Błędna kolejność zagnieżdżeń anotacji i tokenów
Mikołaj Szewczyk
09:49 Błąd #8091 (Zamknięty): Zablokować możliwość tworzenia anotacji z elementów wskazujących relacje ...
Mikołaj Szewczyk
 

Also available in: Atom