Activity

From 09 Jul 2017 to 07 Aug 2017

31 Jul 2017

16:13 Zadanie #8064 (Zamknięty): Tasks -> New task: opcja wskazania dokumentów po wartości flagi
W sekcji Documents powinna znaleźć się przewijalna lista z wybranymi dokumentami. Należy dodać dwie opcje dodawania d... Michał Marcińczuk
16:06 Zadanie #5132 (Zamknięty): Czytnik TEI
Michał Marcińczuk
16:03 Zadanie #8063 (Zamknięty): Reaktywacja zakładki Metadane w ustawieniach korpusu
# W kolumnie type powinien widzieć typ kolumny w tabeli z rozszerzonymi metadanymi korpusu.
# Opcja dodania nowej ko...
Michał Marcińczuk
15:56 Zadanie #8062 (Zamknięty): Reorganizacja strony z użytkownikami przypisanymi do korpusu
Strona będzie podzielona na dwie równe kolumny:
* lewa kolumna --- listą użytkowników przypisanych do korpusu (id, s...
Michał Marcińczuk
15:37 Zadanie #8061 (Zamknięty): Strona do przeglądania publicznych schematów anotacji
Dodać stronę do przeglądania publicznych schematów anotacji.
# Lista schematów (zbiorów) anotacji z opisem, autore...
Michał Marcińczuk
15:33 Zadanie #8060 (Zamknięty): Usunąć unikalność nazwy zbioru anotacji
Michał Marcińczuk
15:28 Błąd #8034: Edycja kategorii anotacji
... Michał Marcińczuk

27 Jul 2017

14:19 Zadanie #8057 (Zamknięty): Zmiana mechanizmu do ustalania styli dla anotacji
Style dla anotacji są doklejanie do treści strony html jako klasy o nazwie takiej, jak nazwa symboliczna anotacji. Na... Michał Marcińczuk
14:12 Zadanie #8056 (Zamknięty): Custom relation sets
Możliwość tworzenia prywatnych i publicznych zbiorów relacji. Analogicznie do zbiorów anotacji. Michał Marcińczuk
14:11 Zadanie #8055 (Zamknięty): Prawo edycji schematu anotacji dla innych użytkowników
Dodać możliwość edycji własnych schematów anotacji przez innych użytkowników. Właściciel schematu może przydzielić pr... Michał Marcińczuk

24 Jul 2017

18:03 Zadanie #8051 (Zamknięty): Przycisk do tworzenia korpusu dla zalogowanego użytkownika
Dodać na stronie startowej przycisk do tworzenia nowego korpusu dla każdego zalogowanego użytkownika. Teraz ta opcja ... Michał Marcińczuk
17:37 Zadanie #7674 (Zamknięty): Przeróbka skróconej listy kategorii anotacji
Michał Marcińczuk
17:36 Zadanie #8050 (Zamknięty): Pole name i description dla zbioru relacji
Obecne pole description zamienić na name i dodać pole description na opis zbioru relacji. Michał Marcińczuk
17:35 Zadanie #8049 (Zamknięty): Możliwość wyboru zbiorów relacji dla poszczególnych korpusów
Dodać zakładkę w ustawieniach korpusu (Settings) do wyboru dostępnych zbiorów relacji. Obecnie wszystkie zbiory relac... Michał Marcińczuk
17:32 Zadanie #8048 (Zamknięty): Opcja edycji, dodawania i usuwania zbiorów relacji
Dodać opcję edycji, dodawania i usuwania zbiorów relacji na stronie Administration -> Relation sets. Michał Marcińczuk
17:31 Błąd #8033 (Przypisany): Brak możliwości tworzenia anotacji wewnątrz anotacji
Michał Marcińczuk
17:30 Zadanie #7670 (Zamknięty): Masowa zmiana podkorpusu
Michał Marcińczuk
17:30 Zadanie #7841 (Zamknięty): Edycja prywatnych schematów anotacji
Michał Marcińczuk
17:24 Błąd #8047 (Zamknięty): Przypisując nową perspektywę do korpusu nie można ustawić sposobu dostępu...
Po dodaniu perspektywy do korpusu domyślnie poziom dostępu ustawiony jest na loggedin. Nie można zmienić poziomu dost... Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom