Activity

From 28 Jun 2017 to 27 Jul 2017

27 Jul 2017

14:19 Zadanie #8057 (Zamknięty): Zmiana mechanizmu do ustalania styli dla anotacji
Style dla anotacji są doklejanie do treści strony html jako klasy o nazwie takiej, jak nazwa symboliczna anotacji. Na... Michał Marcińczuk
14:12 Zadanie #8056 (Zamknięty): Custom relation sets
Możliwość tworzenia prywatnych i publicznych zbiorów relacji. Analogicznie do zbiorów anotacji. Michał Marcińczuk
14:11 Zadanie #8055 (Zamknięty): Prawo edycji schematu anotacji dla innych użytkowników
Dodać możliwość edycji własnych schematów anotacji przez innych użytkowników. Właściciel schematu może przydzielić pr... Michał Marcińczuk

24 Jul 2017

18:03 Zadanie #8051 (Zamknięty): Przycisk do tworzenia korpusu dla zalogowanego użytkownika
Dodać na stronie startowej przycisk do tworzenia nowego korpusu dla każdego zalogowanego użytkownika. Teraz ta opcja ... Michał Marcińczuk
17:37 Zadanie #7674 (Zamknięty): Przeróbka skróconej listy kategorii anotacji
Michał Marcińczuk
17:36 Zadanie #8050 (Zamknięty): Pole name i description dla zbioru relacji
Obecne pole description zamienić na name i dodać pole description na opis zbioru relacji. Michał Marcińczuk
17:35 Zadanie #8049 (Zamknięty): Możliwość wyboru zbiorów relacji dla poszczególnych korpusów
Dodać zakładkę w ustawieniach korpusu (Settings) do wyboru dostępnych zbiorów relacji. Obecnie wszystkie zbiory relac... Michał Marcińczuk
17:32 Zadanie #8048 (Zamknięty): Opcja edycji, dodawania i usuwania zbiorów relacji
Dodać opcję edycji, dodawania i usuwania zbiorów relacji na stronie Administration -> Relation sets. Michał Marcińczuk
17:31 Błąd #8033 (Przypisany): Brak możliwości tworzenia anotacji wewnątrz anotacji
Michał Marcińczuk
17:30 Zadanie #7670 (Zamknięty): Masowa zmiana podkorpusu
Michał Marcińczuk
17:30 Zadanie #7841 (Zamknięty): Edycja prywatnych schematów anotacji
Michał Marcińczuk
17:24 Błąd #8047 (Zamknięty): Przypisując nową perspektywę do korpusu nie można ustawić sposobu dostępu...
Po dodaniu perspektywy do korpusu domyślnie poziom dostępu ustawiony jest na loggedin. Nie można zmienić poziomu dost... Michał Marcińczuk

05 Jul 2017

13:28 Błąd #8035 (Nowy): Nowa anotacja dodana do schematu nie jest uwzględniana w widoku anotacji
Michał Marcińczuk
13:27 Błąd #8034 (Zamknięty): Edycja kategorii anotacji
Michał Marcińczuk
13:26 Błąd #8033 (Zamknięty): Brak możliwości tworzenia anotacji wewnątrz anotacji
Próba dodania anotacji wewnątrz istniejącej anotacji wywołuje tryb edycji anotacji nadrzędnej. Michał Marcińczuk
13:25 Błąd #8032 (Zamknięty): Problem z długimi anotacjami
Pojawia się błąd przy tworzeniu anotacji dla bloku tekstu uwzględniającego przeniesienie do nowej linii. Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom